Operator urządzeń obiektów zwodzonych – 3 etaty

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi:

Operator urządzeń obiektów zwodzonych – 3 etaty

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostali  wybrani:

  1. Pan Krzysztof Słomiński  w Baninie
  2. Pan Mirosław Hallmann w Gdańsku
  3. Pan Paweł Stormowski w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań na ww. stanowisku.