Winieta 1
Winieta 1
NK - Audytor Wewnętrzny
Zadaniem audytora jest przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz przygotowywanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych.
Adres biura:80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36


Prezentacja

Do głównych zadań audytora należy:

  1. Identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w celu ustalenia podstawy do opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego,
  2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem oraz zadań zlecanych poza planem poprzez:
    - realizację zadań o charakterze zapewniającym dokonywanie oceny funkcjonowania GZDiZ w zakresie systemu zarządzania i kontroli zarządczej, celem uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny ich skuteczności i efektywności,
    - realizację zadań o charakterze doradczym – czynności doradcze podejmowane przez audytora wewnętrznego, których charakter i zakres jest uzgodniony z Dyrektorem, w tym wnioskowanie zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania GZDiZ.
  3. Przygotowywanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych zawierających rekomendacje oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu monitorowania wykonania zaleceń poaudytowych.