Winieta 1
Winieta 1

Kierownik Działu Zieleni w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Zieleni w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: 

Pan Janusz Witkowicz zam. w Gdyni

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po analizie dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że ww. kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizacje zadań. Posiada doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Uzyskał najwyższą ilość punktów.