Winieta 1
Winieta 1

Inspektor ds. utrzymania zieleni w Dziale Utrzymania Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. utrzymania zieleni w Dziale Utrzymania Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Anna Bogus-Szadejko zam. w Gdyni

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.