Winieta 1
Winieta 1

Inspektor ds. utrzymania zieleni w Dziale Utrzymania Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowisko urzędnicze:


inspektor ds. utrzymania zieleni

w  Dziale  Utrzymania Zieleni

w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został  zatrudniony.

Uzasadnienie:

Po analizie dokumentów aplikacyjnych  i rozmowie kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że  kandydaci do zatrudnienia na ww. stanowisko nie posiadają dostatecznego doświadczenia zapewniającego  prawidłową realizację zadań na tym stanowisku.

W związku z powyższym nabór został zamknięty jako nierozstrzygnięty.