Inspektor ds. oświetlenia ulicznego w Dziale Energetycznym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. oświetlenia ulicznego w Dziale Energetycznym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Martyna Tartas zam. w Olsztynie

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizacje zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.