Winieta 1
Winieta 1

FE - Dział Ekonomiczny

Dział zajmuje się prowadzeniem rachunkowości zarządu dróg i zieleni zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizuje zadania w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, prowadzi gospodarkę finansową jednostki oraz nadzoruje terminowość i prawidłowość rozliczeń księgowych.

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:


Kierownik Działu Ekonomicznego – Grażyna Kasprzycka

tel. 58 52 44 551


Sprawy dotyczące faktur

tel. 58 52 44 553


UWAGA!
Nr rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za zajęcie pasa drogowego, abonamenty, parkowanie pojazdów, zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych, kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego oraz kary nałożone przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego:
Bank PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427
________

nr rachunku bankowego dla pozostałych płatności:
Bank PeKaO S.A.: 05 1240 1268 1111 0010 3859 8251
________

Opłaty skarbowe 
wymagane w niektórych procedurach GZDiZ (kliknij 
Opłaty)
należy przelewać wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Finansowy
Bank PeKaO S.A.: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
lub wpłacać gotówką w Kasie

Prezentacja działu

Do głównych zadań działu należy:

1. W zakresie wewnętrznej kontroli finansowej:

  • Wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
  • Wstępna weryfikacja z planem wydatków, dokumentów wydatkowych.
  • Rozliczanie podróży służbowych
  • Przestrzeganie zasad rozliczeń.

2. Przygotowanie propozycji planów finansowych, okresowych, zbiorczych i innych wg. Potrzeb, w tym w szczególności w zakresie budżetu zadaniowego.

3. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego.

4. Sporządzanie wniosków o zmiany w planie finansowym.

5. Prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie materiałów z odzysku oraz ewidencji płotków.

6. Prowadzenie obsługi ryczałtów samochodowych.