Winieta 1
Zwężenie fragmentu jezdni na ul. Słowackiego – utrudnienia 12 marca
We wtorek 12 marca na fragmencie ul. Słowackiego na odcinku od ul. Matemblewskiej (przy wjeździe do leśniczówki) w kierunku ronda De La Salle prowadzone będą prace związane z naprawą opaski przykrawężnikowej. Ze względu na roboty drogowe fragment ul. Słowackiego zostanie zwężony do jednego pasa ruchu.

W związku z pracami naprawczymi prawy pas jezdni ul Słowackiego zostanie wyłączony na dwóch odcinkach w rejonie robót o długości ok. 80 – 100 metrów dla każdego z miejsc. Utrudnienia w ruchu pojazdów potrwają od godz. 10:00 do godz. 15:00.