Winieta 1
Zmiana organizacji ruchu na ul. Grottgera
We wtorek, 12 lutego planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Grottgera. Od godziny 9 ulica Grottgera będzie zamknięta na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Tetmajera. Objazd wyznaczony będzie ul. Polanki. Ruch pieszych będzie zapewniony. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez około 3 miesiące.

Zamknięcie fragmentu ul. Grottgera spowodowane jest kolejnym etapem prac przy budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku. Inwestycja, realizowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska zakończy się w II kwartale 2019 roku. Koszt prac to ponad 11,2 mln złotych.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Grottgera
Zmiana organizacji ruchu na ul. Grottgera