Winieta 1
Utrudnienia na ul. Złotników
W poniedziałek, 28 stycznia od godz. 7 rano zamknięty zostanie odcinek ul. Złotników – od wjazdu przy posesji nr 30/31 do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha.

Z uwagi na fakt, że ulica Złotników stanowi obecnie dojazd do ul. Świętego Ducha, wytyczony zostanie objazd do ul. Targ Drzewny poprzez odwrócenie kierunków ruchu na ul. Świętego Ducha, na odcinku od ul. Węglarskiej/Kołodziejskiej do skrzyżowania ul. Złotników z ul. Szewską. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała co najmniej do maja 2019 roku.

Utrudnienia związane są z rozpoczynającą się  przebudową sieci wodociągowej na ul. Złotników, którą prowadzić będzie spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. DRMG odpowiadać będzie za nadzór branży drogowej. Prace drogowe zostaną przeprowadzone w ramach programu Rewaloryzacji Ulic Głównego Miasta. W latach ubiegłych program ten objął m.in. modernizację ulicy Św. Ducha i skwer Świętopełka.

Schemat organizacji ruchu drogowego wraz z objazdem