Winieta 1
Przebudowa skrzyżowania ulic Chrzanowskiego, Szymanowskiego i Reymonta
Skrzyżowanie ulic Chrzanowskiego, Szymanowskiego i Reymonta we Wrzeszczu będzie przebudowane. W miejscu dotychczasowego skrzyżowania zostanie wybudowane rondo. Prace drogowe zostały podzielone na etapy – pierwszy z nich ruszy we wtorek 23 października o godz. 09.00. Całość zadania zakończona zostanie 30 marca 2019 roku.

Wybudowanie ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic Chrzanowskiego, Szymanowskiego oraz Reymonta wiązać się będzie z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu. W pierwszym etapie przebudowywana będzie droga od strony „Garnizonu”:

  • na ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego będzie obowiązywał tylko jeden kierunek ruchu w relacji do ul. Szymanowskiego.
  • fragment ul. Szymanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Chrzanowskiego zostanie całkowicie wyłączony z ruchu (dojazd będzie możliwy ulicami Sychty oraz Zamenhofa).
  • Kierowcy poruszający się ul. Chrzanowskiego od strony Oliwy w kierunku al. Żołnierzy Wyklętych będą mogli skorzystać z objazdu ulicami Reymonta oraz Słowackiego.

Drugi etap robót zakłada przebudowę drugiej strony drogi:

  • na ul. Chrzanowskiego od ul. Słowackiego do ul. Żeleńskiego będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w relacji do ul. Żeleńskiego.
  • Całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie natomiast odcinek ul. Reymonta od ul. Chrzanowskiego do ul. Hubala.
  • Ruch pojazdów ul. Chrzanowskiego od strony Oliwy do al. Żołnierzy Wyklętych będzie skierowany objazdem ulicami Gomółki, Hubala, Reymonta i Słowackiego.
  • Do ul. Szymanowskiego dojechać będzie można ul. Sychty oraz Zamenhofa.

Kierowców poruszających się rejonie prowadzonych prac prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz o zachowanie ostrożności.

Przebudowa realizowana jest w ramach umowy drogowej na podstawie art. 16. Ustawy o drogach publicznych. Umowa zawarta z spółką Hossa dot. ulic: Chrzanowskiego i Szymanowskiego. Łączna wartość umowy: 3.045.892,17 zł.