Winieta 1
Przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Łanowej
Od 1 kwietnia na ul. Łanowej prowadzone będą prace związane z przebudową przystanku autobusowego, znajdującego się po stronie wschodniej między ulicami Gęsią i Błońską.

Ze względu na prace przy przebudowie przystanku wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym na ul. Łanowej – jezdnia w rejonie prowadzonych robót będzie zwężona. Utrudnienia potrwają do poniedziałku 8 kwietnia.