Nasz profil na Facebook
Postępowania archiwalne
Sygnatura akt Tytuł Kod CPV Data publikacji Termin składania ofert Data ostatniej zmiany
22/A/UM/2015   Zapytanie ofertowe na Usługę w zakresie cumowania i ochrony dwóch pontonów mostowych     2015-12-31 11:00   2016-01-12 15:00   2015-12-31 11:57  
60/B/PC/2016   Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   90.62.00.00-9   2015-12-16 09:30   2015-12-24 09:30   2015-12-16 10:24  
57/B/UE/2015   Obsługa monitoringu oraz ochrona osób i mienia w tunelu PKS w Gdańsku.   79710000-4   2015-12-14 13:15   2015-12-29 09:30   2015-12-14 13:25  
56/B/PC/2015   Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   71700000-5   2015-12-10 12:00   2015-12-18 09:30   2015-12-10 14:50  
55/B/PC/2015   Usuwanie odpadów komunalnych    90513200-8, 90512000-9, 90511300-5, 90513100-7   2015-12-09 10:00   2016-01-18 09:30   2015-12-09 10:37  
58/B/ZP/2015   Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.   50316000-3   2015-12-08 10:00   2015-12-17 09:30   2015-12-08 10:57  
53/B/NA/2015   Archiwizacja, niszczenie, przechowywanie i obsługa dokumentacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   79995100-6, 66162000-3, 60000000-8   2015-11-27 12:00   2015-12-09 09:30   2015-12-03 10:32  
54/B/PC/2015   Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska.   90.62.00.00-9   2015-11-26 12:00   2015-12-04 09:30   2015-11-26 13:57  
  Dialog techniczny - Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska.     2015-11-12 10:00   2015-11-19 15:00   2015-11-12 10:52  
49/B/UN/2015   Dostawa mebli biurowych   39130000-2   2015-11-10 10:00   2015-11-20 09:30   2015-11-10 12:17  
16/A/UE/2015   „Modernizacja przyłącza optotelekomunikacyjnego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej w relacji Gdańsk, Wyspiańskiego 9A- Gdańsk - Partyzantów 36 w Gdańsku.”     2015-11-09 14:00   2015-11-18 15:00   2015-11-09 14:15  
47/B/UN/2015   Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych na terenie miasta Gdańska   50511100-1   2015-10-29 14:00   2015-11-09 10:00   2015-10-29 14:34  
46/B/PC/2015   Dostawa betonowych koszy na śmieci   34928480-6   2015-10-29 14:00   2015-11-10 09:30   2015-11-05 10:07  
44/B/PC/2015   Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska   90620000-9   2015-10-27 09:00   2015-11-05 09:30   2015-10-28 14:51  
40/B/UU/2015   Odpompowywanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych i roztopów z pasów drogowych ulic na terenie Miasta Gdańska.   90000000-7   2015-10-19 12:00   2015-10-28 09:30   2015-10-19 12:54  
37/B/PC/2015   Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska – 2 zakresy.   90610000   2015-10-19 09:00   2015-11-06 09:30   2015-10-19 13:47  
42/B/PC/2015   Odśnieżanie ścieżek oraz śluz roweowych na terenie Miasta Gdańska   90.62.00.00.-9   2015-10-12 12:00   2015-10-21 09:30   2015-10-12 13:05  
39/B/NT/2015   Dostawa sprzętu informatycznego.   30214000-2, 48000000-8,48820000-2   2015-10-07 10:00   2015-11-13 09:30   2015-10-07 11:10  
41/B/UE/2015   Usługa polegająca na dostawie, remoncie, uruchomieniu, montażu i demontażu, utrzymaniu i przechowaniu elementów iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska   31.68.00.00-6, 31.52.72.00-8, 45.31.61.00-6   2015-10-05 14:00   2015-10-16 09:30   2015-10-05 14:33  
  Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego.   30232100-5    2015-10-02 08:00   2015-10-09 15:00   2015-10-02 08:50  
  Dostawa sprzętu pomiarowego.   38621000-4    2015-10-01 13:00   2015-10-08 15:00   2015-10-01 13:55  
330/A/NA/2015   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.   30125120-8 30124000-4 30124200-6 30125110–5 30124300-7    2015-09-30 13:00   2015-10-07 14:00   2015-09-30 13:28  
38/B/FK/2015   Usługa wdrożenia systemu informatycznego OTAGO   72263000-6, 80510000-2   2015-09-30 12:45   2015-10-13 09:30   2015-10-06 13:32  
35/B/PC/2015   Odśnieżanie ścieżek oraz śluz rowerowych na terenie Miasta Gdańska   90620000-9   2015-09-23 09:00   2015-10-01 10:00   2015-09-23 09:43  
36/B/PC/2015   Sprzątanie i odśnieżanie ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska - Rejon Południowy..   90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9.   2015-09-18 13:00   2015-09-28 09:30   2015-09-18 13:42  
34/B/PC/2015   Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska - 2 Zakresy    90620000-9, 90630000-2   2015-09-11 09:45   2015-10-01 09:30   2015-09-11 09:51  
15/A/UE/2015    Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego z dostosowaniem istniejącego budynku stacji transformatorowej i sieci elektroenerget. do nowego układu zasilania dla budynków ZDiZ w Gdańsku    31122000-7, 71321000-4   2015-09-08 11:45   2015-09-18 15:00   2015-09-08 12:07  
33/B/PC/2015   Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - 4 zakresy.   90610000-6   2015-08-18 11:00   2015-09-07 09:30   2015-08-18 11:38  
32/B/PC/2015   Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska - 6 zakresów   90620000-9, 90630000-2   2015-08-18 10:30   2015-09-07 09:30   2015-09-01 14:37  
30/B/PC/2015   Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska    90620000-9, 90630000-2   2015-08-17 09:15   2015-09-04 09:30   2015-08-28 11:36  
25/B/PZ/2015   Całoroczne utrzymanie lasów komunalnych maista Gdańska    77231000-8   2015-08-17 08:15   2015-09-22 09:30   2015-08-17 08:25  
26/B/PZ/2015   Całoroczne utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku.   77.30.00.00 -3, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5, 90.51.10.00-2, 50.80.00.00, 90.63.00.00-2, 90.62.00.00-9   2015-08-11 13:00   2015-09-16 09:30   2015-08-11 13:23  
31/B/UT/2015   Regeneracja nawierzchni stalowej torów tramwajowych    50225000-8 45233294-2   2015-08-11 13:00   2015-08-20 09:30   2015-08-11 13:28  
11/A/UE/2015   Modernizacji sygnalizacji świetlnych   50232200-2, 45233294-6   2015-08-03 14:00   2015-08-14 15:00   2015-08-03 14:20  
27/B/UT/2015   Naprawy bieżące torów tramwajowych w Gdańsku.   45234126-5   2015-07-29 12:00   2015-08-17 09:30   2015-07-29 12:51  
28B/NA/2015   Przebudowa i remont budynku biurowego „A” Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36.   45213150-9   2015-07-27 14:00   2015-08-13 09:30   2015-07-28 07:56  
16/A/ZI/2015   Dostawa pomocy dydaktycznych „Miasteczko Drogowe” z akcesoriami i oznakowaniem   39162110-9    2015-07-22 08:00   2015-07-30 15:00   2015-07-22 09:01  
24/B/UU/2015   Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku   45233142-6, 45233140-2, 45233252-0   2015-07-16 11:45   2015-07-31 09:30   2015-07-28 12:52  
22/B/UT/2015   Regeneracja nawierzchni stalowej torów tramwajowych    50225000-8 45233294-2   2015-07-14 13:00   2015-07-22 09:30   2015-07-14 14:00  
9/A/UE/2015   Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego dla budynków ZDiZ Gdańsk    31122000-7, 71321000-4   2015-07-08 10:00   2015-07-20 15:00   2015-07-24 07:47  
19/B/UE/2015   Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańska.   50232000-0   2015-06-08 11:00   2015-06-24 09:30   2015-08-18 13:24  
20/B/UE/2015   Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic i urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska    50232100-1   2015-06-08 09:00   2015-07-10 09:30   2015-06-17 13:14  
19/B/UE/2015   Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańska.   50232000-0   2015-06-03 10:00   2015-06-24 09:30   2015-07-08 10:50  
21/B/UC/2015   Usuwanie odpadów   90513200-8, 90512000-9, 90511300-5, 90513100-7   2015-05-27 12:30   2015-06-05 09:30   2015-05-27 12:39  
14/B/UM/2015   Obsługa przez holownik przeprawy promowo - mostowej przez rzekę Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.   63727000-1   2015-05-26 09:00   2015-06-10 09:30   2015-05-26 09:37  
11/B/UZ/2015   Całoroczne utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku    77.30.00.00 -3, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5, 90.51.10.00-2, 50.80.00.00, 90.63.00.00-2, 90.62.00.00-9   2015-05-19 10:00   2015-06-25 09:30   2015-06-02 12:10  
16/B/UC/2015   Usuwanie odpadów   90513200-8, 90512000-9, 90511300-5, 90513100-7   2015-05-14 11:00   2015-05-26 09:30   2015-05-21 09:58  
12/B/UZ/2015   Utrzymanie pomników i obiektów o charakterze pomnikowym na terenie Miasta Gdańska.   45000000-7   2015-05-12 10:00   2015-05-20 09:30   2015-05-15 12:22  
15/B/UM/2015   Remont estakady w ciągu Al. Armii Krajowej nad Al. Gen Sikorskiego w Gdańsku Chełmie    4522100-2   2015-05-04 12:00   2015-05-25 09:30   2015-05-19 13:52  
13/B/NA/2015   Dostawa samochodów osobowych o napędzie elektrycznym.   34110000-1; 34144900-7, 31430000-9   2015-04-20 11:00   2015-04-29 09:30   2015-04-20 11:47  
10/B/UO/2015   Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska - VI Zakresów   90500000-2, 90511000-2, 90513100-7, 90512000-9, 34928480-6   2015-04-15 09:00   2015-05-28 09:30   2015-05-05 08:28  
9/B/UM/2015    Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2015r   71631450-9   2015-04-14 14:45   2015-04-23 09:30   2015-04-14 14:51  
7/B/UM/2015   Przebudowa estakady B-5 wraz z żurawiem wieżowym znajdującym się na terenie miasta Gdańska przy ul. Doki 1.   45223000-6   2015-03-10 12:00   2015-03-25 09:30   2015-03-16 13:08  
6/B/UT/2015   Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańsk.   31310000, 31321000, 34941300, 45234126, 45232221, 65320000   2015-03-10 10:00   2015-04-09 09:30   2015-03-10 10:20  
1/2015   Dialog techniczny "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Gdańska oraz ich transport do RIPOK     2015-02-26 11:00   2015-03-05 15:00   2015-02-26 12:02  
4/B/UZ/2015   Serwis zestawów zabawowych i rekreacyjnych (siłowni) zamontowanych    50870000-4   2015-02-12 12:00   2015-02-20 09:30   2015-02-12 12:24  
5/B/NI/2015    Budowa tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.   45000000-7, 45230000-8, 45233120-6, 45233220-7   2015-02-06 12:00   2015-02-23 09:30   2015-02-06 14:12  
2/B/UZ/2015   Flagowanie Miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych.   45451000-3   2015-01-22 15:00   2015-01-30 09:30   2015-01-23 14:15  
116/B/UZ/2014   Wykonanie Planu Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta Gdańska na lata 2016 - 2025.   77.23.19.00-7, 77.23.14.00-2.   2015-01-16 13:00   2015-02-02 09:30   2015-01-16 13:47  
1/B/UZ/2015   Świadczenie usług związanych z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku.   98371111-5    2015-01-14 10:00   2015-02-20 09:30   2015-01-16 09:17  
112/B/UC/2014   Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy    90513200-8   2015-01-05 09:00   2015-01-13 09:30   2015-01-05 09:06  
114/B/UU/2014   Odpompowywanie wód opadowych i z roztopów z pasów drogowych na terenie Gminy Miasta Gdańsk   90000000-7   2014-12-19 14:00   2015-01-12 09:30   2014-12-19 14:56  
115/B/UT/2014   Dialog konkurencyjny: Modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miasta Gdańska na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA.   CPV 34928500-3, 79421200-3   2014-12-19 10:30   2015-01-16 09:00   2015-03-23 13:13  
113/B/UU/2014   Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska    45233142-6   2014-12-15 09:30   2015-01-09 09:30   2014-12-15 10:17  
110/B/UU/2014   Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku   63712311-6, 79700000-4   2014-12-03 12:00   2014-12-11 09:30   2014-12-03 12:23  
111/B/NI/2014   Rozbudowa budynku biurowego „D” Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36   45213141-3   2014-11-28 08:00   2014-12-16 09:30   2014-11-28 14:36  
105/B/NA/2014   Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie w 100% elektrycznym.   34110000-1, 34144900-7, 3140000-9   2014-11-27 14:00   2014-12-08 09:30   2014-11-27 14:28  
108/B/NI/2014   Przebudowa ulicy Uczniowskiej w Gdańsku wraz z budową ścieżki rowerowej.   45233120, 45233142, 45233222, 45233290, 45110000   2014-11-26 12:00   2015-01-08 09:30   2014-12-18 08:33  
89/B/ZP/2014   Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku   50.31.60.00-3.   2014-11-26 11:00   2014-12-05 09:30   2014-11-26 11:43  
104/B/UC/2014   Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy    90513200-8   2014-11-13 12:00   2014-11-21 09:30   2014-11-13 12:49  
102/B/NT/2014   Dostawa sprzętu informatycznego   30231300-0, 30232100-5, 30214000-2, 38652100-1, 48000000-8   2014-11-04 13:00   2014-11-14 09:30   2014-11-04 13:45  
2/2014   Dialog techniczny "Dostarczenie, montaż, utrzymanie i zarządzanie terminalami ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Miasta Gdańska z możliwościa pobierania pożytków"   71320000-7, 45220000-5, 50800000-3   2014-10-22 08:00   2014-10-28 08:00   2014-10-22 09:20  
98/B/UU/2014   Obsługa promowa przeprawy przez Martwa Wislę w Gdańsku.   60610000-7   2014-10-20 12:00   2014-11-25 09:30   2014-10-20 12:31  
101/B/NA/2014   Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku ZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A i ul. Trubadurów 4 wraz z terenami przyległymi.    90919200-4, 90911300-9, 90914000-7   2014-10-17 14:00   2014-10-28 09:30   2014-10-21 13:10  
99/B/UE/2014   Usługa polegająca na dostawie, rozbudowie, remoncie, uruchomieniu, montażu i demontażu, utrzymaniu i przechowaniu elementów iluminacji świątecznej Gminy Miasta    31680000, 31527200-8, 45316100-6   2014-10-14 12:00   2014-10-24 09:30   2014-10-14 13:03  
97/B/ZP/2014   Dostawa 25 sztuk parkomertów do Strefyy Płatnego Parkowania w Gdańsku    38.73.00.00-1   2014-10-09 10:45   2014-10-17 09:30   2014-10-09 10:52  
94/B/UZ/2014   Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminnego - Park Jaśkowy Zakątek przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku   45112711-2, 45111000-8, 45221110-6, 45232200-4, 45223800-4, 77000000-0   2014-10-03 13:00   2014-10-27 12:00   2014-11-03 09:18  
17/A/UE/2014   Budowa sygnalizacji i oświetlenia    45233294-6   2014-10-02 08:00   2014-10-10 15:00   2014-10-02 08:36  
91/B/NI/2014   Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku – etap I.   45233140-2, 45112720-8   2014-09-29 11:45   2014-10-17 10:00   2014-10-21 14:24  
90/B/UE/2014   Utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych i systemu TRISTAR na terenie Gminy Miasta Gdańska   50.23.22.00-2   2014-09-29 09:00   2014-10-20 09:30   2014-10-14 08:25  
81/B/NA/2014   Dostawa czterech fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie w 100% elektrycznym.   34110000-1; 34144900-7, 31430000-9   2014-09-23 11:00   2014-10-03 09:30   2014-09-23 11:49  
87/B/NI/2014   Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku    71.32.00.00-7, 71.35.19.10-5, 71.33.20.00-4   2014-09-17 12:00   2014-09-29 10:30   2014-09-23 10:09  
86/B/UZ/2014   Remont Teatru Leśnego zlokalizowanego w Jaśkowym Lesie w Gdańsku - Wrzeszczu   45000000-7, 45111100-9, 451120000-5, 45233120-6, 45112700-2   2014-09-11 11:00   2014-09-29 09:30   2014-09-11 11:15  
83/B/NI/2014   Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku retencyjnym „Madalińskiego” w Gdańsku.   CPV 45112720-8   2014-08-29 09:00   2014-09-16 09:30   2014-09-11 12:23  
80/B/NI/2014   Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Gdańsku.    45316100-6   2014-08-28 08:00   2014-09-12 09:30   2014-08-28 09:03  
77/B/NT/2014   Dostawa sprzętu informatycznego   48000000, 48210000, 48820000, 32332200, 30231300, 30232100, 30214000   2014-08-27 10:00   2014-10-03 09:30   2014-09-01 09:09  
61/B/UC/2014   Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gdańska    90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2   2014-08-27 10:00   2014-09-10 09:30   2014-09-03 12:24  
78/B/UU/2014   Remont chodników na ulicach: Bitwy Oliwskiej, Dickmana, Dmowskiego, Jasnej w Gdansku   45233142-6   2014-08-22 11:00   2014-09-08 09:30   2014-08-22 11:44  
69/B/UC/2014   Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska - 2 zakresy   90610000-6   2014-08-16 12:00   2014-09-29 09:30   2014-08-21 08:15  
72/B/NI/2014   Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Siennej w Gdańsku wraz z wymianą sieci wodociągowej - Etap I   45233140-2, 45330000-9   2014-08-13 14:00   2014-08-28 09:00   2014-08-14 07:46  
73/B/UU/2014   Remont fragmentów nawierzchni jezdni ulic: Zawodzie, Mostowa i Żuławska w Gdańsku   45.23.31.42-6.   2014-08-12 13:00   2014-08-27 09:30   2014-09-01 09:07  
71/B/NI/2014   Remont wejścia na wzgórze Pachołek w Gdańsku - Oliwie.   45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.32.00-1, 45.23.24.52-5, 45.23.30.00-9, 45.12.70.00-2.   2014-08-12 13:00   2014-08-27 09:00   2014-08-13 08:35  
74/B/UU/2014   Wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżek wraz z budową oświetlenia    45233142-6, 45316110-9   2014-08-12 11:00   2014-08-27 09:00   2014-08-12 12:31  
60/B/UC/2014   UTRZYMANIE ZIMOWE JEZDNI DRÓG GMINNYCH I DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA – 6 zakresów   90620000-9, 90630000-2   2014-08-12 11:00   2014-09-01 09:00   2014-09-17 14:18  
50/B/UC/2014   Całoroczne sprzątanie oraz utrzymanie zimowe Głównego i Starego Miasta Gdańska.   90620000, 90511300, 90610000, 90630000   2014-08-06 12:00   2014-09-15 09:00   2014-08-06 13:05  
68/B/ZI/2014    System Drogowskazowy dla Miasta Gdańska – etap I.   71320000-7, 45223000-6, 45233140-2   2014-08-05 13:00   2014-08-25 09:30   2014-08-05 14:39  
56/B/UT/2014   Naprawa wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska.   45223100, 34928200   2014-08-05 10:00   2014-09-17 09:00   2014-08-05 11:06  
58/B/UZ/2014   Przegląd drzewostanu - 2 zakresy   71356100-9   2014-08-01 14:00   2014-08-11 11:30   2014-08-01 14:57  
67/B/NI/2014   Utwardzenie działki budowlanej przy ul. Wolności w Gdańsku wraz z przebudową wjazdu na działkę.    45223100-7, 34928200-0   2014-08-01 08:00   2014-08-21 09:00   2014-08-01 10:31  
65/B/NI/2014   Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej w Gdańsku. Etap I – skrzyżowanie z ul. Sandomierską   45233140-2, 45233252-0   2014-07-30 12:00   2014-08-22 09:00   2014-08-28 09:13  
55/B/UC/2014   UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG PODSTAWOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA GDAŃSKA   90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2   2014-07-28 11:00   2014-08-19 09:30   2014-07-28 11:15  
14/A/UE/2014   Przestawienie słupów oświetleniowych w Gdańsku.   50232110-4   2014-07-23 14:15   2014-07-31 15:00   2014-07-23 14:24  
18/A/UM/2014   Budowa kładki dla pieszych w Parku Oruńskim w Gdańsku.   45221113-7   2014-07-23 14:00   2014-07-31 15:00   2014-07-24 12:44  
62/B/UU/2014   Wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżki wraz z budową oświetlenia    45233142-6, 45316110-9   2014-07-17 10:00   2014-08-01 09:00   2014-07-17 10:55  
57/B/NI/2014   Remont wejścia na wzgórze Pachołek w Gdańsku – Oliwie   45111200-0, 45111000-8, 45233200-1, 45232452-5, 45233000-9, 45127000-2   2014-07-16 11:00   2014-08-04 09:00   2014-08-13 08:34  
59/B/UZ/2014   Rozbudowę części botanicznej Parku Oliwskiego w Gdańsku – Etap I   45112711-2   2014-07-11 13:00   2014-07-28 09:30   2014-07-11 13:39  
37/B/UT/2014   Naprawa nawierzchni tramwajowej na ul. Wita Stwosza    45234126-5   2014-07-11 11:00   2014-07-29 09:30   2014-07-11 11:51  
49/B/NI/2014   Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z trasą Słowackiego   45.23.10.00-5, 45.23.12.20-3, 45.23.31.40-2,    2014-07-08 10:00   2014-08-29 09:30   2014-08-27 13:00  
52/B/NI/2014   Remont nawierzchni jezdni i pobocza ul. Małomiejskiej w Gdańsku.   45233140-2, 45233252-0   2014-07-04 09:15   2014-07-21 09:00   2014-07-04 14:07  
54/B/NI/2014   Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiorniku retencyjnym nr 4 na Potoku Oliwskim w Gdańsku.   45112700-2, 37441000-1, 37535200-9, 45316100-6   2014-07-04 09:00   2014-07-25 09:00   2014-07-04 14:11  
51/B/NI/2014    Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku. Etap I   45112711-2, 45100000-8, 45232130-2, 45310000-3, 45233140-2   2014-07-02 13:00   2014-07-23 09:30   2014-07-17 09:06  
45/B/NT/2014   Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, skanerów i faksów.   30125110-5, 30125120-8, 30124000-4, 30124200-6, 30124300-7   2014-07-02 13:00   2014-07-10 09:30   2014-07-04 13:07  
47/B/UE/2014   Modernizacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miasta Gdańska na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA   34928500-3   2014-07-01 07:00   2014-08-07 09:00   2014-07-22 14:51  
3/A/ZA/2014    Ochrona fizyczna – likwidacja nielegalnego handlu - zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro     2014-06-27 11:00   2014-07-04 15:00   2014-06-27 12:41  
48/B/NI/2014   Naprawa nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego wraz z budową oświetlenia fragmentu ul. Smoluchowskiego Gdańsku.   45220000-5   2014-06-23 13:00   2014-07-08 11:00   2014-06-23 13:52  
46/B/NI/2014    Budowa ulicy Zacisze w Gdańsku   45233120-6, 45310000-3, 45232130-2   2014-06-18 09:00   2014-07-08 09:00   2014-07-04 13:20  
44/B/UZ/2014   Rozbudowa części botanicznej Parku Oliwskiego w Gdańsku - ogród w stylu japońskim    45112711-2, 45111200-0, 45111300-1, 45262210-6, 45233226-9, 45262400-5, 45261000-4, 45223800-4   2014-06-13 13:00   2014-07-02 09:00   2014-06-13 13:28  
39/B/NI/2014   Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku. Etap I.   45.11.27.11-2, 45.10.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.31.00.00-3, 45.23.31.40-2.   2014-06-12 11:00   2014-06-27 09:30   2014-06-12 11:35  
43/B/UU/2014   Remont fragmentu nawierzchni jezdni i chodników ulic: Paltynowa-Krzemowa w Gdańsku    45233142-6   2014-06-12 07:00   2014-07-01 09:00   2014-06-25 14:18  
41/B/NI/2014   Rewitalizacja jaru przy ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej w Gdańsku   45233140-2, 45112720-8   2014-06-10 10:30   2014-06-25 09:00   2014-06-10 10:39  
42/B/NI/2014    Przebudowa nawierzchni Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. ks. Leona Miszewskiego do ul. Marii Konopnickiej w Gdańsku   45 100000-8, 45200000-9, 45110000-1, 45230000-8, 45400000-1,45111200-0, 45111213-4   2014-06-05 10:00   2014-06-23 09:00   2014-06-18 14:17  
36/B/UC/2014   Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy    90513200-8   2014-05-29 12:00   2014-06-06 09:00   2014-05-29 12:25  
33/B/UT/2014   Utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej w Gdańsku   45233290-8   2014-05-15 09:00   2014-05-23 09:00   2014-05-15 09:14  
35/B/UC/2014   Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych.   71700000-5   2014-05-15 09:00   2014-05-27 09:00   2014-05-15 10:12  
28/B/UM/2014   Wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2014r. Zakres I podstawowych, Zakres II szczegółowych   71631450-9   2014-05-12 09:00   2014-05-21 09:00   2014-06-18 14:49  
8/A/UE/2014   Przestawienie słupów   50232100-4   2014-05-05 08:00   2014-05-19 15:00   2014-05-05 09:00  
29/B/UU/2014   Remont nawierzchni chodników   45233142-6   2014-04-24 10:00   2014-05-09 09:00   2014-10-24 13:25  
30/B/UU/2014   Remont fragmentów nawierzchni jezdni ulic: Łódzkiej i Startowej w Gdańsku   45233142-6   2014-04-22 11:00   2014-05-08 09:00   2014-04-22 11:18  
21/B/NI/2014   Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku wraz ze świadczeniem usług serwisowych    71320000-7, 45220000-5, 50800000-3   2014-04-17 09:00   2014-05-05 09:00   2014-10-24 13:23  
27/B/NI/2014   Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku   45.11.27.00-2, 45.11.27.20-8, 45.23.32.50-6, 37.44.00.00-4, 37.53.52.00-9   2014-04-16 14:00   2014-05-08 09:30   2014-04-22 13:21  
26/B/UC/2014    Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń na terenie Miasta Gdańska   71700000-5   2014-04-14 12:00   2014-04-24 09:00   2014-04-14 12:51  
22/B/UC/2014   Usuwanie nielegalnych wysypisk na terenach Gminy Miasta Gdańska nie posiadających zarządcy   90.51.32.00-8   2014-04-01 10:00   2014-04-18 09:00   2014-10-24 13:22  
14/B/UT/2014   Utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej.   44112100-9   2014-03-31 10:00   2014-05-07 09:30   2014-03-31 10:47  
23/B/NI/2014   Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w obszarze Targ Rybny - Pobrzeże Rybackie z zieleńcem - ul. Wartka   71322000-1   2014-03-26 10:00   2014-04-15 09:30   2014-03-26 11:27  
20/B/NA/2014   Dostawa frankownicy i kopertownicy oraz materiałów eksploatacyjnych dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku    30144100-1, 30131100-7, 30131200-8, 30192800-9, 30199230-1,30125100-2   2014-03-24 08:00   2014-04-03 09:00   2014-04-09 09:15  
19/B/NI/2014   Przebudowa ulicy Jaracza w Gdańsku.   45000000-7, 45220000-5; 45111200-0; 45111300-1; 45233140-2   2014-03-21 14:00   2014-04-07 09:30   2014-03-24 09:41  
15/B/NI/2014   Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Otomińskiej i ul. Goplańskiej   CPV 45 22 00 00 - 5   2014-03-13 10:00   2014-03-31 09:00   2014-03-14 07:48  
16/B/UU/2014   Budowa chodników w Gdańsku   45233142-6   2014-03-12 09:00   2014-03-28 09:30   2014-10-23 10:58  
13/B/NI/2014   Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha na odcinku od południowej obwodnicy Gdańska do ul. Ukośnej   45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0.   2014-03-10 13:00   2014-03-28 09:30   2014-03-20 10:07  
9/B/NI/2014   : Nadbudowa rotundy Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Gdańsku Oliwie   45.21.20.00-6.   2014-03-03 14:00   2014-04-01 09:30   2014-10-24 14:39  
10/B/UM/2014   Remont i wykonanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod ul. 3 Maja przy PKS w Gdańsku.   507740000-4, 45313200-6   2014-02-28 14:00   2014-04-09 09:00   2014-02-28 15:04  
12/B/UC/2014   Zbieranie martwych zwierząt oraz rannych lub chorych ptaków z terenów gminnych miasta Gdańska.    90524300-9   2014-02-26 12:00   2014-03-06 09:00   2014-10-24 13:16  
7/B/UM/2014   Remont dylatacji mostu nad Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku..   45221000-2   2014-02-25 11:00   2014-03-12 09:30   2014-10-24 14:34  
8/B/NI/2014   Przetarg ograniczony - Przebudowa Placu ks. Gustkowicza w Gdańsku realizowana w ramach projektu ,,Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku’’   45.11.27.10-5, 45.23.32.00-1, 45.31.61.00-6, 45.23.13.00-8, 77.21.16.00-8   2014-02-20 10:00   2014-03-21 09:00   2014-10-24 13:15  
4/B/NI/2014   Likwidacja zaplecza technicznego w Parku Oliwskim w Gdańsku.   451100001   2014-02-17 12:00   2014-03-03 09:00   2014-02-17 13:14  
6/B/UE/2014    Utrzymanie urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w Gdańsku będącego własnością Gminy Miasta Gdańsk   50232000-0   2014-02-17 10:45   2014-02-25 09:00   2014-02-24 13:43  
1/2014   Dialog techniczny oprawy fotowoltaiczne   31223000-5   2014-02-11 13:00   2014-02-17 14:00   2014-02-11 13:39  
2/B/NI/2014   Przetarg ograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku   71.32.23.00-4, 71.32.20.00-1   2014-01-28 09:00   2014-03-24 09:00   2014-10-24 13:13  
1/B/UE/2014   Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne   79.42.12.00-3, 79.42.11.00-2   2014-01-21 11:00   2014-01-29 09:00   2014-10-24 13:12  
108/B/NI/2013   Przebudowa ulic w Gdańsku   71320000-7, 45220000-5   2013-12-24 12:00   2014-01-09 12:00   2014-10-24 13:37  
106/B/UZ/2013   Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w parkach, zieleńcach, cmentarzach, obiektach grobownictwa wojennego oraz innych zadrzewieniach Gminy Miasta Gdańska.    77.30.00.00-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5   2013-12-17 09:00   2014-01-27 09:30   2014-10-23 14:10  
101/B/NA/2013   Dostawa artykułów papierniczych i biurowych - 2 zakresy   30197644-2, 30197630-1, 30190000-7, 30199230-1   2013-12-03 12:00   2013-12-11 09:30   2014-10-24 13:32  
103/B/NT/2013   Dostawa sprzetu teleinformatycznego i oprogramowania    31.21.41.00-0, 30.23.72.80-5, 48.00.00.00-8   2013-11-28 12:00   2013-12-06 10:00   2014-10-23 14:09  
102/B/UU/2013   Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku   63712311-6, 79700000-4   2013-11-27 14:00   2013-12-06 09:00   2013-11-27 14:25  
100/B/UU/2013   Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów drogowych rozbiórkowych wraz z transportem    63.12.00.00-6, 60.00.00.00-8   2013-11-21 09:00   2013-12-31 08:30   2014-10-23 14:08  
98/B/UZ/2013   Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych Miasta Gdańska    77.30.0000-3, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9   2013-11-20 10:00   2014-01-03 09:30   2014-10-23 14:07  
99/B/UU/2013   Obsługa promowa przeprawy przez Martwa Wisłę w Gdańsku   60610000-7   2013-11-19 10:00   2013-12-30 09:30   2014-10-24 13:15  
97/B/NA/2013   Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł biurowych na potrzeby Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   39130000-2, 39131000-9, 391360000-4, 39113000-7   2013-11-14 13:00   2013-11-22 09:00   2013-11-28 14:49  
95/B/UE/2013   Utrzymanie oraz konserwacja urządzeń dźwigowych.   50750000-7   2013-11-14 12:00   2013-12-23 09:30   2014-10-24 13:13  
97/B/NA/2013   Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł biurowych na potrzeby Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   39130000-2, 3913000-9, 39136000-4, 39113000-7   2013-11-13 10:00   2013-11-21 09:00   2013-11-13 10:51  
96/B/ZP/2013   Dostawa urządzeń do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania    42.96.20.00-7, 30.12.00.00-6, 48.00.00.00-8, 50.31.22.20-3   2013-11-08 10:30   2013-11-18 09:00   2014-10-23 14:06  
93/B/UE/2013   Obsługa monitoringu oraz ochrona osób i mienia w tunelu PKS w Gdańsku   79710000-4   2013-11-07 09:00   2013-11-20 09:30   2014-10-23 14:59  
88/B/ZP/2013   Serwis techniczny parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku.   50316000-3   2013-10-22 10:30   2013-10-30 09:00   2013-10-22 10:38  
94/B/UU/2013   Przebudowa skrzyżowania ulic Wyczółkowskiego - Zakopiańskiej - Paska w Gdańsku   45233140-2, 4523352-0   2013-10-17 14:00   2013-11-04 09:00   2013-10-17 14:30  
91/B/UE/2013   Remont, montaż, demontaż, utrzymanie i przechowanie elementów iluminacji Gminy Miasta Gdańska   31680000-6, 31527200-8, 45316100-6   2013-10-10 15:00   2013-10-18 09:00   2014-10-23 14:00  
86/B/UU/2013   Montaz konstrukcji metalowych   60000000-8; 45223100-7   2013-10-08 13:00   2013-10-16 09:00   2014-10-23 11:48  
90/B/NI/2013   Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno_Środowiskowego układu drogowego.   71.32.00.00-7   2013-10-07 07:00   2013-10-29 12:00   2013-10-21 12:02  
87/B/UZ/2013   Dostawa ławek wraz z montażem - 3 zakresy   39.11.36.00-3   2013-10-04 10:00   2013-10-14 09:30   2014-10-23 14:47  
89/B/NI/2013   Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gdańsku - 3 lokalizacje   45.21.21.40-9.   2013-10-02 11:00   2013-10-17 09:30   2013-10-02 11:48  
  Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na AL. Jana Pawła II   45316000-5   2013-10-01 11:00   2013-10-10 14:00   2013-10-08 12:19  
85/B/NI/2013   Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gdańsku – 5 lokalizacji   45212140-09    2013-09-26 14:00   2013-10-11 09:30   2014-10-23 14:43  
84/B/NI/2013   Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Róży Ostrowskiej w Gdańsku   45233140-2   2013-09-19 13:00   2013-10-07 09:30   2014-10-23 14:09  
81/B/UZ/2012   Wykonanie ogrodzeń oraz wyposażenie trzech wybiegów dla psów na terenach zieleni miasta Gdańska.   CPV 45342000-6   2013-09-19 13:00   2013-10-07 09:00   2013-09-19 14:08  
83/B/UZ/2013   Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku - Rejon Oliwa   77310000-6, 77313000–7, 90511300-5, 90620000-9   2013-09-18 13:00   2013-10-24 09:30   2014-10-23 14:08  
80/B/UE/2013   Przebudowa sygnalizacji świetlnych:: Zakres I, II, III    45233294-6   2013-09-18 10:00   2013-10-03 09:00   2013-09-18 10:43  
77/B/UT/2013   Regeneracja nawierzchni stalowej torów tramwajowych w Gdańsku.   50225000-8   2013-09-13 13:00   2013-09-24 09:30   2014-10-23 11:22  
78/B/UU/2013   Wymiana, montaż barier ochronnych stalowych na drogach miasta Gdańska.   45233280-5   2013-09-13 09:00   2013-09-30 09:00   2013-09-25 13:18  
76/B/ZI/2013   Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z elementów prefabrykowanych służących do ograniczenia prędkości pojazdów oraz wprowadzenie organizacji ruchu drogowego ...    45233290-8   2013-09-09 12:00   2013-09-24 09:00   2013-09-20 14:49  
75/B/UU/2013    Remont fragmentów nawierzchni chodników : Pilotów, Skarżyńskiego, Grunwaldzkiej, Trakt Św. Wojciecha, ..   45233142-6   2013-09-05 13:00   2013-09-23 09:00   2013-09-25 13:21  
74/B/NA/2013   Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   30120000-6   2013-08-21 08:00   2013-09-03 09:00   2014-10-23 11:46  
70/B/UM/2013   Wykonanie płyt pomostowych mostu składanego typu DMS 65.   45221110-6, 45221111-3, 45221115-1   2013-08-16 14:00   2013-09-02 09:30   2014-10-23 10:58  
71/B/UC/2013   Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gdańska   90.62.00.00-9   2013-08-12 09:30   2013-08-28 09:00   2014-10-23 11:34  
72/B/UM/2013   Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdańska w latach 2013-2016 - 2 Zakresy   45221000-2   2013-08-09 11:00   2013-09-17 09:30   2014-10-23 11:23  
69/B/NI/2013   Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku.   45233252-0, 45233140-2   2013-08-05 14:00   2013-08-20 08:30   2014-10-23 14:04  
59/B/UC/2013   Sprzatanie i odśnieżanie ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska - 5 zakresów   90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9   2013-08-01 09:00   2013-09-11 09:30   2014-10-23 11:28  
63/B/UC/2013   Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska – 6 zakresów    90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2   2013-07-31 10:00   2013-09-09 09:30   2014-10-23 11:33  
67/B/UC/2013    Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska.   90620000-9, 90630000-2   2013-07-31 09:00   2013-09-06 09:00   2013-07-31 09:52  
62/B/UZ/2013   Przegląd techniczny drzewostanu - 2 zakresy   77310000-6, 71356100-9   2013-07-30 10:00   2013-08-07 09:30   2014-10-23 10:54  
60/B/ZI/2013   Zakres I: dostawa i montaż 500 sztuk stojaków rowerowych na terenie administracyjnym Miasta Gdańska. Zakres II: montaż 70 sztuk stojaków rowerowych zakupionych przez Urząd Miasta Gdańska.    44470000-5, 45223821-7   2013-07-26 16:00   2013-08-08 09:00   2013-07-26 16:46  
64/B/UM/2013   Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów i elementów powstałych w wyniku demontażu obiektów mostowych.     2013-07-26 09:00   2013-08-05 09:00   2013-07-26 14:58  
66/B/NI/2013   Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Róży Ostrowskiej na odcinku ul. Srebrniki do ul. Leśny Stok w Gdańsku.   71322000-7, 45220000-5, 45233252-0   2013-07-25 11:00   2013-08-09 09:30   2014-10-23 10:51  
14/A/ZI/2013   Dostawa pomocy dydaktycznych "Miasteczko drogowe"   39162110-9   2013-07-25 10:00   2013-08-08 15:00   2013-07-25 10:29  
61/B/NI/2013   Budowa sieci oświetleniowej w ciagu ulic Mostek, Powalna, Wygon w Gdańsku   45316000-5   2013-07-16 09:00   2013-07-31 09:00   2014-10-23 11:31  
53/B/UT/2013   Naprawa nawierzchni drogowej peronów tramwajowych w Gdańsku   45233253-7, 45234126-5   2013-06-26 12:00   2013-07-10 09:00   2013-06-26 12:45  
57/B/NI/2013   Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku: Świętokrzyska I, Świętokrzyska II, Augustowska   45112700-2, 37441000-1, 37535200-9, 45316199-6   2013-06-26 10:00   2013-07-11 09:00   2013-06-26 10:56  
56/B/NI/2013   Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Gen. Hallera w Gdańsku oraz na skrzyżowaniu ul. Kielnieńskiej ze Spacerową w Gdańsku   45233294-6   2013-06-25 15:00   2013-07-10 09:00   2014-10-23 11:26  
44/B/UM/2013   Wymiana dylatacji mostu nad Nową Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.    45221000-2   2013-06-21 14:00   2013-07-08 09:30   2014-10-23 14:04  
55/B/UE/2013   Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic i urządzeń elektrycznych na terenie Miasta Gdańska   50232100-1   2013-06-20 10:00   2013-07-11 10:00   2014-10-23 14:02  
51/B/UT/2013   Wykonanie pomiarów torów tramwajowych w Gdańsku.   71631480-8, 71631470-5   2013-06-12 15:00   2013-06-24 10:30   2014-10-23 11:33  
52/B/NI/2013   Budowa Ściany Pamięci ofiar Hitleryzmu na terenie cmentarza - Pomnika Bohaterów „Zaspa” w Gdańsku.   45000000-7, 45230000-8, 45233120-6, 45233220-7   2013-06-12 13:00   2013-06-27 09:00   2013-06-12 14:30  
50?B/NI/2013   Zmiana geometrii skrzyżowania ulic Otomińskiej i Goplańskiej w Gdańsku   71322000-7, 45220000-5, 45233252-0   2013-06-07 14:00   2013-06-25 09:00   2014-10-23 11:23  
43/B/UM/2013   Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2013 r. oraz sporządzenie kart obiektów mostowych.   71631450-9   2013-06-06 14:00   2013-06-20 09:00   2013-06-06 14:16  
42/B/NA/2013   Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego   09100000-0   2013-06-06 13:00   2013-06-17 09:30   2014-10-23 13:57  
49/B/UO/2013   Dostawa pojemników na przeterminowane leki   34928480-6   2013-05-29 14:00   2013-06-06 08:00   2013-06-06 15:05  
48/B/NI/2013   Dostawa opraw wraz z projektorami   31520000-7   2013-05-27 08:00   2013-06-06 08:30   2014-10-23 13:56  
46/B/NI/2013   Dokumentacja projektowa ul. Stroma   71320000-1   2013-05-24 14:00   2013-06-04 08:00   2013-06-07 14:34  
40/B/UU/2013   Usprawnienie ruchu rowerowego w ciągu ulic Wojska Polskiego i Wita Stwosza w Gdańsku.   45233142-6, 45233290-8, 45233294-6   2013-05-24 11:00   2013-06-11 09:00   2014-10-23 11:38  
41/B/NA/2013   Dostawa samochodów osobowych   34110000-1   2013-05-17 14:00   2013-05-29 09:30   2014-10-23 10:42  
39/B/NI/2013   Budowa sieci oświetleniowej w ciągu ul. Niepołomickiej w Gdańsku.   45316000-5   2013-05-17 13:00   2013-06-05 10:00   2013-05-31 11:00  
35/B/UZ/2013   Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku w okresie 3 lat – 6 zakresów.   77311000, 77313000, 90511300, 90620000   2013-05-16 14:00   2013-06-24 09:30   2014-10-23 10:38  
37/B/NI/2013    Przebudowa odcinków ulicy Beethovena i ulicy Powstańców Warszawskich w Gdańsku   45220000-5, 45233252-0, 71320000-7   2013-05-09 14:00   2013-05-24 09:00   2013-05-20 11:59  
38/B/UU/2013   Wywóz ziemi z miejsca dotychczasowego składowania przy ul. Opackiej na składowisko przy ul. Cedrowej w Gdańsku..   90511000-2   2013-05-08 14:00   2013-05-16 09:30   2014-10-23 10:41  
37a/B/NI/2013   Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Jaru Wilanowskiego   713200001   2013-05-08 11:00   2013-05-17 09:30   2013-05-24 14:37  
32/B/NA/2013   Dostawa samochodów osobowych.   34110000-1   2013-04-24 12:00   2013-05-13 09:30   2014-10-23 13:55  
15/A/UE/2013   Remonty - branża elektryczna   ------------------------------------   2013-04-24 07:00   2013-05-06 14:00   2013-04-24 07:59  
33/B/NI/2013   Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa mostu na Kanale Raduni w ul. Starogardzkiej w Gdańsku"   71320000-7   2013-04-23 12:00   2013-05-10 09:00   2013-05-06 14:25  
31/B/NI/2013   Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Trakt Św. Wojciecha.   45233140-2, 45233252-0   2013-04-23 12:00   2013-05-27 09:30   2014-10-23 13:55  
30/B/NI/2013   Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie pasa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku.   71322300-4, 71322000-1   2013-04-22 14:00   2013-05-15 09:00   2013-04-24 09:37  
31/B/NI/2013   Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Trakt Św. Wojciecha.   45233140-2, 45233252-0   2013-04-18 12:00   2013-05-09 09:30   2014-10-23 11:59  
23/B/NI/2013   Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy: ZAKRES I - ulicy Kielnieńskiej w Gdańsku , ZAKRES II – ulicy Malczewskiego od ul. Skrajnej do ul. Pohulanka w Gdańsku    71320000-7   2013-04-16 09:00   2013-05-09 09:00   2013-05-06 14:24  
26/B/NT/2013   Dostawa sprzętu informatycznego.   48000000-8, 30231300-0, 30214000-3, 48212000-7   2013-04-15 09:00   2013-04-25 09:30   2014-10-23 11:47  
28/B/UC/2013   Usługa rozstawienia toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska.   90600000-3   2013-04-12 13:00   2013-04-30 09:00   2013-05-15 11:27  
27/B/NI/2013   Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łapińskiej i Gołuńskiej   CPV 45232130-2, 45111200-0, 45231300-8, 45233200-1   2013-04-09 12:00   2013-04-24 09:30   2014-10-23 10:36  
22/B/NI/2013   Opracowanie dokumentacji projektowej: ZAKRES I - Budowa ulicy Zacisze w Gdańsku wraz z budową oświetlenia i odwodnienia, ZAKRES II - Budowa parkingu przy ul. Giełguda w Gdańsku    71320000-7   2013-04-09 08:00   2013-04-19 09:00   2013-05-10 08:38  
18/B/UC/2013    Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska Zakres I, Zakres II   90610000-6   2013-04-02 11:00   2013-05-14 09:00   2013-04-02 11:23  
16/B/UU/2013   Remont i utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Gdańska   45233142-6   2013-03-28 12:00   2013-05-15 09:30   2014-10-23 11:46  
15/B/NI/2013    Utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej w Gdańsku   50230000-8, 45233290-8   2013-03-22 10:00   2013-04-15 09:00   2013-03-22 12:44  
14/B/NA/2013   Dostawa paliw płynnych.   09132100-4, 09132100-8   2013-03-20 14:00   2013-03-28 09:30   2014-10-23 11:31  
7/B/UM/2013   Modernizacja i konserwacja wind i schodów ruchomych zlokalizowanych w przejściu podziemnym pod ulicami Podwale Grodzkie i 3 Maja w Gdańsku.   50740000-4, 50750000-7, 45313100-5   2013-03-19 11:00   2013-04-29 09:00   2013-05-29 13:14  
17/B/UM/2013   Ochrona mostu nad śluzą południową w Gdańsku przegalinie wraz z usługą zdodzenia    79.71.00.00-4, 63.71.23.10-9   2013-03-19 10:00   2013-03-28 09:00   2013-04-05 12:26  
13/B/ZA/2013   Wykonanie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska - etap XIII   72.32.20.00-9   2013-03-15 12:00   2013-04-23 09:00   2013-04-25 13:19  
11/B/UU/2013   REMONT I UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA Z WYŁĄCZENIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH- 5 OBSZARÓW.   4523342-6 45233290-8   2013-03-13 12:00   2013-04-22 09:00   2013-05-10 08:36  
5/B/UT/2013   Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie miasta Gdańska   34941300, 45234126, 45232221, 65320000, 31310000, 31321000   2013-03-07 14:00   2013-03-27 09:00   2014-10-23 11:39  
10/B/NT/2013   Dostawa wkładów drukujących   30.19.20.00-1   2013-03-04 13:45   2013-03-12 09:30   2014-10-23 10:24  
9/B/UZ/2013   Serwis zestawów zabawowych i rekreacyjnych (siłowni) zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Gdańsku.   50.87.00.00-4   2013-02-26 13:00   2013-03-07 09:00   2013-03-14 10:22  
4/B/UC/2013   Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale skazanych.   74.32.00.00-8   2013-02-22 11:00   2013-03-04 09:30   2014-10-23 10:23  
6/2013   Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska – 6 zakresów   90500000-2, 90511000-2, 90511100-3, 90513100-7, 90512000-9   2013-02-13 15:00   2013-03-08 09:30   2014-10-23 10:20  
3/B NI/2013   Rozbudowa ulicy Sarniej   45.23.31.20-6, 45.23,31.42-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8   2013-01-31 14:00   2013-02-22 09:00   2013-03-01 14:14  
1/B/UU/2013   Odpompowywanie wód opadowych i z roztopów z pasów drogowych na terenie Gminy Gdańsk.   90.00.00.00-7   2013-01-08 10:00   2013-01-16 09:30   2014-10-23 10:19  
109/B/UU/2012   Odpompowywanie wód opadowych w Gdańsku   90000000-7   2012-12-28 07:00   2013-01-07 09:30   2013-02-01 09:15  
102/B/UM/2012   Wykonanie płyt pomostowych mostu składanego DMS-65.   45221110-6, 45221111-3, 45221115-1   2012-12-20 11:00   2013-01-04 09:30   2014-01-28 12:51  
106/B/NA/2012   Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci internetowej wraz z dostawą aparatów komórkowych i modemów   64212000-5, 64216000-3   2012-12-18 12:00   2012-12-27 09:00   2013-02-01 11:00  
103/B/NA/2012   Archiwizacja, niszczenie, przechowywanie i obsługa dokumentacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku   79.99.51.00-6   2012-12-11 11:00   2012-12-20 09:00   2013-02-01 10:50  
104/B/UU/2012   Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku    98.39.00,00-3   2012-12-11 08:00   2012-12-19 09:00   2013-02-01 10:52  
101/B/UU/2012   Pobór opłat za korzystanie z przeprawy promowej Wisłoujście w Gdańsku   98.39.00.00-3   2012-11-28 09:45   2012-12-07 09:00   2013-02-01 10:53  
93/B/UE/2012   Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w Gdańsku przez okres 14 miesiecy, tj. od 01.03.2013r. do 30.04.2014r.   50232200-2   2012-11-22 10:00   2013-01-03 09:00   2013-02-01 10:46  
95/B/NA/2012   Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych i biurowych.   30197644-2, 30197630-1, 30190000-7, 30199230-1   2012-11-20 12:00   2012-11-28 09:30   2013-02-01 08:27  
98/B/NZ/2012   Dostawa sprzętu informatycznego   48000000-8    2012-11-16 13:00   2012-11-26 09:30   2014-01-28 12:51  
97/B/UZ/2012   Rekultywacja lasu komunalnego w Gdańsku – Stogach.   77231000-8   2012-11-16 11:00   2012-11-27 09:00   2013-02-01 10:47  
94/B/NA/2012   Wykonanie, dostawa i montaż mebli i krzeseł biurowych dla pracowników ZDiZ w Gdańsku   39.13.00.00-2, 39.13.10.00-9, 39.13.11.00-0, 39.13.60.00-4, 39.11.30.00-7   2012-11-13 10:00   2012-11-22 09:00   2013-02-01 10:54  
89/B/UE/2012   Usługa polegająca na montażu i demontażu dostarczonych przez Zamawiającego elementów świątecznej iluminacji Miasta Gdańska i ich przechowaniu po zdemontowaniu do dnia 05.12.2013r.   45316100-6   2012-10-31 10:15   2012-11-08 09:00   2013-02-01 10:48  
90/B/NI/2012   Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych : Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza w Gdańsku   71.32.21.00-2   2012-10-27 11:00   2012-12-05 09:00   2013-02-01 10:55  
87/B/UU/2012   Obsługa promowa przeprawy przez Martwą Wisłę w Gdańsku   60.61.00.00-7   2012-10-24 12:30   2012-12-04 09:30   2013-02-01 08:26  
88/B/NZ/2012    Dostawa Informatycznego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Gminie   48000000-8    2012-10-22 14:00   2012-11-09 09:30   2014-01-28 12:52  
84/B/UC/2012   Odsnieżanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Gdańska   90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2   2012-10-18 10:00   2012-10-30 09:00   2013-02-01 10:56  
83/B/UE/2012   Obsługa monitoringu w Centrum Dozoru Wizyjnego w tunelu PKS w Gdańsku oraz ochrona osób i mienia w zakresie funkcjonowania wind i schodów ruchomych   79710000-4   2012-10-18 09:00   2012-10-30 09:00   2013-02-01 10:49  
82/B/ZP/2012   Serwis techniczny parkomatów w strefach płatnego parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i aniołki w Gdańsku w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r.   50.31.60.00-3   2012-10-16 08:15   2012-10-29 09:00   2013-02-01 10:57  
79/B/UE/2012   Remont, przegląd i utrzymanie elementów iluminacji świątecznej Miasta Gdańska.   31680000-6   2012-10-15 12:00   2012-10-26 09:00   2013-02-01 10:49  
81/B/UU/2012   Utwardzenie poboczy w ciągu ulic Wojska Polskiego i Wita Stwosza w Gdańsku.   CPV 45233142-6   2012-10-11 12:00   2012-10-26 10:30   2013-02-01 08:25  
77/B/NA/2012   Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku ZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A oraz terenu przyległego przez okres 24 miesięcy   90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9, 90.91.40.00-7   2012-10-10 14:00   2012-10-19 09:00   2013-02-01 10:57  
80/B/NI/2012   Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej z Wieżycką w Gdańsku   45.31.61.10-9   2012-10-10 09:00   2012-10-25 09:00   2013-02-01 10:58  
75/B/NI/2012   Przebudowa budynków biurowych D i E oraz budowa nowego budynku biurowego F Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.   452131509   2012-10-08 08:00   2013-01-21 09:30   2014-01-28 12:52  
78/B/NI/2012   Przebudowa sygnalizacji świetlnej na ul. Jana Pawła II w Gdańsku.    45233294-6   2012-10-05 13:00   2012-10-22 09:30   2013-02-01 08:25  
76/B/UM/2012   Remont mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.   45221110-6, 45221111-3, 45221115-1   2012-09-28 11:00   2012-10-15 09:30   2013-02-01 08:23  
74/B/UT/2012   Wymiana słupów trakcyjnych w ulicy Mazurskiej w Gdańsku.   45234121-0   2012-09-27 09:00   2012-10-12 09:00   2013-02-01 10:50  
sygn. akt 71/B/UU/2012   Remont nawierzchni chodników w ciągu ulic: Gościnnej, Siennickiej, Pilotów, Waryńskiego oraz remont schodów terenowych w ciągu ul. Leśna Góra w Gdańsku.    45233142-6   2012-09-17 10:30   2012-10-02 09:00   2013-02-01 10:59  
73/B/NI/2012   Budowa oświetlenia na ul. Reja w Gdańsku   45316000-5   2012-09-17 08:00   2012-10-02 09:00   2014-01-28 12:49  
72/B/UT/2012   Ocena stanu technicznego torów tramwajowych w Gdańsku   71311200-3   2012-09-12 11:00   2012-09-21 09:00   2013-02-01 10:51  
68/B/NI/2012   Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku   45000000-7   2012-08-29 08:00   2012-11-30 09:30   2014-01-28 12:48  
63/B/UT/2012   Utrzymanie w czystości wiat przystankowych komunikacji miejskiej   44112100-9   2012-08-20 07:00   2012-08-31 09:00   2014-01-28 12:47  
64/B/NI/2012   Remont nawierzchni jezdni ul. Lubowidzkiej w Gdańsku   45233120-6   2012-08-20 07:00   2012-09-04 09:30   2013-02-01 09:13  
60/B/ZI/2012   Dostawa i montaż urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu   349960005   2012-08-17 11:00   2012-09-03 09:30   2014-01-28 12:44  
66/B/UC/2012   Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych   90620000, 90630000   2012-08-13 11:00   2012-08-30 09:30   2013-02-01 09:13  
65/B/UC/2012   Zimowe utrzymanie dróg układ podstawowy   90620000   2012-08-08 11:00   2012-09-14 09:30   2013-02-01 09:13  
62/B/NI/2012   Przebudowa odcinka ulicy Orłowskiej w Gdańsku oraz budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Pomorskiej w Gdańsku.   45233142-6   2012-08-03 13:00   2012-08-20 11:00   2013-02-01 10:52  
59/B/ZI/2012    Poprawa bezpieczeństwa na drodze rowerowej w pasie nadmorskim w Gdańsku.   45316213-1, 45233221-4   2012-08-03 11:00   2012-08-20 09:00   2013-02-01 10:52  
61/B/NA/2012   Usługa dozoru oraz ochrony osób i mienia w budynku przy ul. Wyspiańskiego   79700000-4   2012-08-01 09:00   2012-08-14 09:30   2013-02-01 09:12  
56/B/UT/2012    Malowanie stalowych słupów trakcyjnych w dzielnicy Brzeźno i Stogi w Gdańsku   45234121-0, 45234126-5   2012-07-30 14:00   2012-08-16 09:00   2013-02-01 10:53  
57/B/UT/2012   Napawanie szyn i krzyżownic rozjazdów oraz szlifowanie szyn w torach tramwajowych w Gdańsku.   50225000-8, 84523329-4   2012-07-27 09:00   2012-08-09 09:00   2013-02-01 10:55  
58/B/UT/2012    Odnowienie pasów bezpieczeństwa na peronach tramwajowych w Gdańsku   45.23.32.80-5   2012-07-26 10:00   2012-08-10 09:00   2013-02-01 09:11  
53/B/UT/2012   Naprawa nawierzchni przejazdu tramwajowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Wały Piastowskie i Podwale Grodzkie w Gdańsku   45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45234000-6, 45234120-3,45234126-5   2012-07-23 12:00   2012-08-08 09:00   2013-02-01 10:54  
54/B/UT/2012    Wymiana zwrotnic w torach tramwajowych w Gdańsku   45.23.41.26-5   2012-07-20 11:00   2012-08-06 09:30   2013-02-01 11:01  
55/B/UE/2012   Utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic na terenie Gminy Miasta Gdańska   50.23.32.00-1   2012-07-19 12:00   2012-08-27 09:00   2013-02-01 08:22  
41/B/UT/2012   Naprawa nawierzchni przejazdu tramwajowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Wały Piastowskie i Podwale Grodzkie w Gdańsku    45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45234000-6, 45234120-3, 45234126-5    2012-05-24 08:00   2012-06-11 09:00   2013-02-01 10:54  
43/B/UC/2012    Usługa utrzymania czystości 3 kabin dźwigowych   90.91.00.00-9   2012-05-23 11:00   2012-05-31 11:00   2013-02-01 09:10  
36/B/UT/2012    Utrzymanie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska   45.23.32.00-8   2012-05-15 09:00   2012-05-31 09:00   2013-02-01 09:09  
39/B/UT/2012   Naprawy bieżące torów tramwajowych w Gdańsku   45234126-5   2012-05-15 08:00   2012-05-30 09:30   2014-01-28 11:45  
35/B/UT/2012   Utrzymanie wygrodzeń torowisk i przystanków tramwajowych na terenie miasta Gdańska.   28822000-0   2012-05-10 09:00   2012-05-29 09:00   2013-02-01 10:55  
31/B/UM/2012    Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2012r.   71.63.15.50-9   2012-05-10 09:00   2012-05-22 09:00   2013-02-01 09:08  
37/B/UC/2012    Usługa rozstawienia toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska – 2 zakresy    90.60.00.00-3   2012-05-09 13:00   2012-05-17 09:00   2013-02-01 09:09  
34/B/UC/2012    Dostawa koszy na śmieci wraz z rozstawieniem na terenie Miasta Gdańska – 3 zakresy    39.22.43.50-6, 44.11.42.00-4   2012-05-07 12:00   2012-05-15 11:00   2013-02-01 09:08  
33/B/UE/2012   Dostawa i montaż monitoringu na dojściach do stadionu PGE Arena w Gdańsku   351253002   2012-04-27 12:00   2012-05-08 09:30   2014-01-28 11:45  
sygn. akt 29/B/UI/2012   Montaż i demontaż oznakowania informacyjnego w związku z mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012   34928472-7   2012-04-26 13:00   2012-05-09 09:00   2013-02-01 10:56  
30/B/UE/2012   Dostawa i montaż monitoringu   351253002   2012-04-19 11:00   2012-04-27 09:30   2014-01-28 11:44  
28/B/UC/2012    Organizacja akcji sprzątania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale osadzonych   71.70.00.00-5   2012-04-18 13:00   2012-04-27 09:00   2013-02-01 11:01  
26/B/UT/2012   Naprawy bieżące torów tramwajowych w Gdańsku   45.23.41.26-5, 45.23.31.42-6   2012-04-18 09:45   2012-05-08 09:30   2014-01-28 11:43  
27/B/UC/2012    Usuwanie nielegalnych ogłoszeń z obiektów ulicznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej Miasta Gdańska    90.00.00.00-7   2012-04-16 11:00   2012-04-25 09:00   2013-02-01 09:07  
25/B/UZ/2012   Zawieszenie banerów reklamowych UEFA- EURO 2012 na płotkach tramwajowych i wiaduktach w Gdańsku.   793400000   2012-04-12 10:00   2012-04-25 09:00   2013-02-01 10:56  
24/B/UT/2012    Dostawa i montaż 60 szt. tablic ogłoszeniowych na przystankach komunikacji miejskiej w Gdańsku   35.26.10.00-1   2012-04-11 09:00   2012-04-19 09:00   2013-02-01 09:07  
21/B/UT/2012    Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej na terenie Miasta Gdańska    45.23.41.26-5; 45.23.22.21-7; 65.32.00.00-2; 31.31.00.00-2, 31.32.10.00-2   2012-04-06 09:00   2012-05-15 09:00   2013-02-01 09:05  
23/B/UU/2012    Obsługa promowa przeprawy przez martwą Wisłę w Gdańsku   60.61.00.0-7   2012-04-03 08:00   2012-04-11 11:00   2013-02-01 09:06  
22/B/NI/2012   Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy ulicy Czarny Dwór w Gdańsku    45.11.12.00-0; 45.23.32.00-1; 71.32.20.00-7   2012-03-30 09:00   2012-04-16 09:00   2013-02-01 09:05  
18/B/UZ/2012   Dostawa wraz z montażem i serwisem wysięgników do flag turniejowych   30.19.58.00-0   2012-03-27 12:00   2012-04-11 09:00   2013-02-01 09:04  
14/B/NA/2012   Sukcesywna dostawa paliwa płynnego do osobowych samochodów służbowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku    09132100-4    2012-03-22 14:00   2012-03-30 09:00   2013-02-01 10:57  
17/B/NI/2012   Przebudowa skrzyżowania Al. Legionów – Al. Rzeczypospolitej z Trasą Słowackiego w Gdańsku.   CPV 71322000-7, 45220000-5, 45233252-0   2012-03-21 08:00   2012-04-11 09:00   2013-02-01 10:58  
16/B/UT/2012   Wymiana nawierzchni przejazdu tramwajowo – drogowego na skrzyżowaniu Al. Hallera i ul. Kościuszki w Gdańsku    45.23.40.00-6; 45.23.41.26-5   2012-03-19 09:00   2012-04-03 09:00   2013-02-01 08:59  
13/B/UU/2012    Obsługa promowa przeprawy przez martwą Wisłę w Gdańsku   60.61.00.0-7   2012-03-19 08:00   2012-03-29 09:00   2013-02-01 08:58  
15/B/UU/2012    Modernizacja chodnika na ul. Krasickiego i ul. Oliwskiej na odcinku od Parku Brzeźnieńskiego do skrzyżowania z ul. Przemysłową w Gdańsku    45233142-6   2012-03-15 08:00   2012-04-02 09:00   2013-02-01 10:57  
12/B/UZ/2012    Kontynuacja opracowania bazy danych Komputerowej Ewidencji Cmentarzy (KEC) – Cmentarz Centralny „Srebrzysko” w Gdańsku   72.32.00.00-4   2012-03-05 13:00   2012-03-14 09:00   2013-02-01 08:58  
11/B/NI/2012   Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Bogusławskiego i ul. Zbytki w Gdańsku   45000000-5, 45112711-2, 45233253-7, 45316100-6, 45422000-1, 45232121-6   2012-02-28 10:00   2012-03-20 10:00   2013-02-01 10:59  
10/B/UU/2012   Przebudowa fragmentu nawierzchni jezdni i chodników ulicy Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku.   45.23.31.42-6   2012-02-24 09:00   2012-03-12 11:00   2013-02-01 11:00  
9/B/UZ/2012   Dostawa flag drzewcowych i trzonków do flag na potrzeby flagowania Miasta Gdańska   35.82.10.00-5   2012-02-23 09:00   2012-03-02 09:00   2013-02-01 08:50  
8/B/UZ/2012   Dostawa kwiatów rabatowych do obsady kwietników i dekoracji Miasta Gdańska   50.31.60.00-3   2012-02-17 10:00   2012-02-28 09:00   2013-02-01 11:02  
7/B/NI/2012   Budowa dojścia do peronu SKM Gdańsk – Stadion Expo    45.10.00.00-8; 45.23.32.00-1; 45.16.10.00-6; 4511.13.00-1; 45.23.14.00-9   2012-02-15 10:30   2012-03-08 09:00   2013-02-01 08:49  
4/B/UE/2012   Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wodnika z Galaktyczną w Gdańsku przy SELGROS.   45233294-6   2012-02-10 10:00   2012-02-27 09:00   2013-02-01 10:59  
5/B/UZ/2012   Flagowanie Miasta Gdańska z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych   45451000-3   2012-02-09 09:00   2012-02-17 09:00   2013-02-01 11:03  
3/B/UC/2012    Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska – 3 zakresy   90.61.00.00-6   2012-02-01 09:00   2012-03-12 09:00   2013-02-01 08:49  
6/B/UU/2012   Przebudowa nawierzchni jezdni ulic: Kościerskiej i Bytowskiej oraz chodników w ul. Kościerskiej w Gdańsku.    45.23.31.42-6   2012-01-30 11:00   2012-02-15 09:00   2013-02-01 11:03  
2/B/UA/2012   Aktualizacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska   72.32.00.00-9   2012-01-27 10:30   2012-03-07 09:00   2013-02-01 10:47  
1/B/UM/2012   Wykonanie projektu remontu mostu pontonowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku – Sobieszewie.   71322300-4   2012-01-10 10:00   2012-01-19 09:00   2013-02-01 10:58  
93/B/NI/2011    Budowa pętli autobusowej przy ul. Jana Kochanowskiego w Gdańsku   45.11.10.00-8; 45.11.12.00-0; 45.23.32.20-7; 45.16.10.00-6; 45.23.32.90-8; 45.23.32.92-2   2011-12-21 12:00   2012-01-20 09:00   2012-02-17 10:31  
92/B/UE/2011   Obsługa monitoringu w Centrum Dozoru Wizyjnego w tunelu PKS w Gdańsku oraz ochrona osób i mienia w zakresie funkcjonowania wind i schodów ruchomych pod ul. 3 Maja i ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku   79.71.00.00-4   2011-12-19 09:00   2012-01-04 09:00   2012-02-17 10:30  
88/B/NI/2011   Tymczasowe dojście do Stadionu PGE Arena na czas trwania Mistrzostw Euro 2012 – chodnik dla pieszych z płyt drogowych   42.20.00.00-9   2011-12-06 13:00   2011-12-21 09:00   2012-02-17 10:29  
87/B/UU/2011   Przebudowa: ulicy Uczniowskiej na odcinku od Gdańskiej do ul. Kochanowskiego i chodnika w ciagu ul. Gdańskiej w Gdańsku.    45.23.31.42-6   2011-12-01 12:30   2011-12-16 09:00   2012-01-11 09:51  
86/B/UK/2011   Dostawa aktualizacji oprogramowania zgodnie z posiadanymi licencjami    48.00.00.00-8   2011-11-30 08:00   2011-12-12 09:00   2012-01-11 09:50  
83/B/NI/2011   Wykonanie projektu oraz przeprowadzenie badań próbnego obciążenia mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie.    74233000-1   2011-11-24 09:00   2011-12-05 09:00   2012-01-11 09:49  
80/B/UE/2011   Konserwacja dźwigów osobowych Q630 kg i dźwigów pochyłych typ T-80.   74610000-8   2011-11-21 12:00   2011-11-29 09:00   2012-01-11 09:48  
84/B/UT/2011   Naprawa sieci trakcyjnej w ulicach Gdńskiej i Mazurskiej w Gdańsku   45.23.41.21-0, 45.23.41.26-5   2011-11-17 12:00   2011-12-02 09:00   2012-01-11 09:50  
78/B/NI/2011   Budowa odcinka ulicy Nowa Myśliwska w Gdańsku   45230000-8, 45233120-6, 45231220-3, 45232460-4   2011-11-03 08:00   2011-11-18 09:00   2012-01-11 09:48  
79/B/UT/2011   Naprawa uszkodzonej infrastruktury torowej i drogowej w torach 01-05 i 05-01 w rejonie dojazdów do mostu Siennickiego w Gdańsku.   45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45234000-6,45234100-7, 45234120-3,45234126-5    2011-10-31 11:00   2011-11-16 09:00   2012-01-11 09:48  
77/B/UE/2011   Montaż i demontaż dostarczonych przez Zamawiającego elementów świątecznej iluminacji Miasta Gdańska ich utrzymanie oraz przechowywanie po zdemontowaniu do dnia 05.12.2012r.   74.23.14.00-1   2011-10-24 10:00   2011-11-03 10:00   2012-01-11 09:47  
75/B/UE/2011   Monitoring szafek oświetleniowych   50232110-4   2011-10-20 08:00   2011-10-28 09:30   2012-01-11 09:47  
69/B/NP/2011   Serwis techniczny parkomatów w strefach płatnego parkowania Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki w Gdańsku w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r.   50.31.60,00-3   2011-10-14 08:00   2011-10-27 09:00   2012-01-11 09:43  
73/B/UC/2011   Odśnieżanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Gdańska   90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2   2011-10-13 09:00   2011-10-24 09:00   2012-01-11 09:45  
71/B/UE/2011   Budowa oświetlenia ulicy Modrzewskiego w Gdańsku   45.31.61.10-9   2011-10-11 08:00   2011-10-26 09:00   2012-01-11 09:43  
70/B/NI/2011   Przygotowanie terenu pod zamontowanie infomatów.   45111200-0, 45233200-1, 71322000-7   2011-10-10 13:00   2011-10-25 09:00   2012-01-11 09:43  
72/B/UM/2011   Remont klasowy pontonu mostowego   50241000-6   2011-10-10 12:00   2011-10-18 09:30   2012-01-11 09:44  
66/B/UU/2011   Obsługa magazynowa płotków wygrodzeniowych wraz z ich montażem i demontażem   60.10.00.00-9, 45.22.31.00-7   2011-10-03 13:30   2011-10-11 09:00   2012-01-11 09:41  
65/B/UT/2011   Naprawa uszkodzonej infrastruktury torowej i drogowej w torach 01-05 i 05-01 w rejonie dojazdów do mostu Siennickiego w Gdańsku.   CPV 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45234000-6, 45234100-7, 45234120-3, 45234126-5   2011-09-29 11:00   2011-10-14 09:00   2012-01-11 09:41  
64 B UZ 2011   Rekultywacja lasu komunalnego po nielegalnej eksploatacji bursztynu w Gdańsku - Stogach.   77.23.10.00-0   2011-09-26 09:00   2011-10-10 09:00   2012-01-11 09:40  
67/B/UE/2011    Dostawa, przegląd i utrzymanie elementów iluminacji świątecznej Miasta Gdańska   31.68.00.00-6   2011-09-23 11:00   2011-10-07 09:00   2012-01-11 09:42  
61 B UT 2011   Szlifowanie szyn w torach tramwajowych w Gdańsku   50.22.50.00-8   2011-09-21 13:00   2011-09-30 09:00   2012-01-11 09:42  
62/B/UZ/2011    Dostawa wraz z montażem ławek parkowych na potrzeby wyposażenia terenów komunalnych w Gdańsku   39.11.36.00-3   2011-09-07 12:00   2011-09-20 09:00   2012-01-11 09:40  
60/B/UE/2011   Remont przyłączy budynków ZDiZ w Gdańsku ul. Partyzantów 36.   45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1   2011-08-31 08:00   2011-09-15 09:00   2012-01-10 11:16  
59/B/UU/2011   Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku.   45233280-5   2011-08-30 14:00   2011-09-20 14:00   2012-01-10 11:13  
57/B/UU/2011   Budowa muru oporowego przy ul. Widok w Gdańsku   452200009   2011-08-18 13:00   2011-09-05 09:30   2012-01-10 11:13  
1106/2011   wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych     2011-08-17 10:15   2011-08-17 10:15   2012-01-10 11:14  
56/B/NI/2011    Przebudowa przejścia dla pieszych przez Al. Grunwaldzką przy Teatrze Miniatura w Gdańsku   45.23.32.61-6; 45.23.31.20-6; 45.23.24.51-8; 45.23.32.94-6   2011-08-12 07:30   2011-08-30 09:00   2012-01-10 11:12  
55/B/UC/2011    Utrzymanie zimowe jezdni dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska – 5 zakresów    90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2   2011-08-11 09:00   2011-09-19 09:00   2012-01-10 11:12  
52/B/UC/2011    Całoroczne sprzątanie oraz utrzymanie zimowe Starego i Głównego Miasta w Gdańsku    90.62.00.00-9; 90.61.00.00-6; 90.63.00.00-2   2011-08-09 08:00   2011-09-14 09:00   2012-01-10 11:10  
53/B/NI/2011    Budowa nawierzchni jezdni ulicy Porębskiego w Gdańsku   45220000-5, 45112711-2, 45233253-7, 45316100-6, 45422000-1   2011-08-02 15:00   2011-08-19 09:00   2012-01-10 11:10  
54/B/UC/2011   Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego Miasta Gdańska.   902120006; 902130003   2011-08-02 12:00   2011-09-13 09:30   2012-01-10 11:10  
51/B/UE/2011    Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic w Gdańsku: Zakres I – ul. Kościelna, Zakres II – ul. Po Schodkach - fragment    45316110-9   2011-08-01 08:00   2011-08-17 09:00   2012-01-10 11:08  
50/B/NI/2011    Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego i Tadeusza Kościuszki w Gdańsku   45.23.31.20-6; 45.23.31.42-6; 45.10.00.00-8; 45.23.32.22-1; 45.23.32.90-8   2011-07-22 14:00   2011-08-08 09:00   2012-01-10 11:07  
38/B/NI/2011   Przebudowa ulicy Dolne Młyny w Gdańsku na odcinku od ulicy Potokowej do ulicy Nowiec.   45230000-8   2011-07-05 10:00   2011-07-20 09:00   2012-01-10 11:02  
48/B/UT/2011    Naprawa średnia torów tramwajowych w ulicy Lenartowicza oraz wymiana nawierzchni przejazdów tramwajowo-drogowych na skrzyżowaniu ulic W. Budzysza i Sucharskiego w Gdańsku.   45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.40.00-6, 45.23.41.00-7, 45.23.41.20-3, 45.23.41.26-5   2011-06-29 10:00   2011-07-14 09:00   2012-01-10 11:06  
49/B/NI/2011    Rozbudowa ulicy Maszynowej w Gdańsku   45.22.00.00-5   2011-06-29 10:00   2011-07-21 09:00   2012-01-10 11:07  
46/B/UM/2011   Prace naprawcze pontonów mostowych.    502410006   2011-06-28 14:00   2011-07-08 09:00   2012-01-10 11:05  
47/B/UT/2011    Wymiana zwrotnicy w torach tramwajowych w Gdańsku    45.23.41.26-5   2011-06-28 11:00   2011-07-20 09:00   2012-01-10 11:06  
43/B/UZ/2011   Całoroczne utrzymanie lasów komunalnych miasta Gdańska w okresie 4 lat   77231000-8   2011-06-27 09:15   2011-08-03 09:00   2012-01-10 11:04  
45/B/UZ/2011   Całoroczne utrzymanie parków zabytkowych w Gdańsku – przez okres 4 lat   77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5, 90.51.10.00-2, 90.63.00.00-2, 50.80.00.00-2   2011-06-27 08:00   2011-08-02 09:00   2012-01-10 11:05  
44/B/UT/2011    Napawanie szyn i rozjazdów, wymiana szyn przy krzyżownicach oraz szlifowanie szyn w torach tramwajowych w Gdańsku   50225000-8, 45233294-2   2011-06-21 14:00   2011-07-01 09:30   2012-01-10 11:05  
42/B/UT/2011    Naprawa odwodnienia torów tramwajowych w ul. Pomorskiej i Oliwskiej w Gdańsku   45.23.21.30-2   2011-06-17 09:00   2011-07-05 09:00   2012-01-10 11:04  
41/B/UE/2011   Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Nowy Świat (obszar zabudowany na wys. Przepompowni Cementu) w Gdańsku   45.31.61.10-9, 45.11.00.00-1, 45.34.20.00-6   2011-06-13 12:00   2011-06-30 09:00   2012-01-10 11:03  
40/B/UU/2011   Modernizacja ulicy Zagroble w Gdańsku   45.23.31.42-6   2011-06-09 12:00   2011-06-28 09:00   2012-01-10 11:03  
39/B/UE/2011    Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Królowej Bony z Nieborowską w Gdańsku   45.23.32.94-6   2011-06-06 10:00   2011-06-21 09:00   2012-01-10 11:02  
037/B/NI/2011   Rozbudowa ulicy Ołowianka na odcinku przed Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku   45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7   2011-05-27 08:00   2011-06-21 10:00   2012-01-10 11:02  
36/B/NL/2011    Opracowanie dokumentacji programowo – przestrzennej rozbudowy ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska wraz z systemem odwodnienia   71.32.20.00-7   2011-05-18 12:00   2011-06-09 09:00   2012-01-10 11:01  
35/B/UC/2011   Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem sanitarnym na terenie Miasta Gdańska.   90600000-3   2011-05-11 13:00   2011-05-23 09:00   2012-01-10 11:01  
33/B/NI/2011   Budowa Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Gdańsku - etap IV obejmujący dzielnicę Brzeźno.   45233290-8   2011-05-11 11:45   2011-05-31 09:00   2012-01-10 11:00  
30/B/UM/2011   Prace naprawcze pontonów mostowych.    50241000-6   2011-05-09 12:45   2011-05-19 09:00   2012-01-10 10:59  
34/B/NI/2011    Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku wraz z oświetleniem”   71.32.20.00-1   2011-05-06 11:00   2011-05-16 09:00   2012-01-10 11:00  
32/B/UU/2011   Wykonanie ciągów pieszych do PGE Arena w Gdańsku   452331426   2011-04-27 13:00   2011-05-12 09:30   2012-01-10 11:00  
25/B/NI/2011   Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Jana z Kolna w Gdańsku na odcinku od kładki dla pieszych przy Przystanku Stocznia do Węzła Kliniczna   45.22.00.00-5, 45.11.27.11-2, 45.23.32.53-7, 45.42.20.00-1, 45.23.21.21-6   2011-04-27 07:30   2011-05-20 09:00   2012-01-02 09:17  
24/B/UZ/2011   Kontynuacja opracowania bazy danych Komputerowej Ewidencji Cmentarzy (KEC) - Cmentarz Łostowicki w Gdańsku   72320000-4   2011-04-05 12:30   2011-05-12 09:00   2012-01-02 09:17  
18/B/UA/2011    Weryfikacja oznakowania pionowego i poziomego zlokalizowanego na układzie dróg publicznych miasta Gdańska.   72320000-4   2011-04-01 09:00   2011-05-10 09:00   2012-01-02 09:06  
023/B/UM/2011   Remont estakad na Węźle Kliniczna w Gdańsku   45.22.21.00-2   2011-03-31 11:00   2011-05-17 09:00   2012-01-02 09:16  
022/B/UM/2011   Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2011 roku   71.63.14.50-9   2011-03-25 10:00   2011-04-12 09:00   2012-01-02 09:09  
020/B/NI/2011   Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych "Przebudowa ulicy Alfreda Nobla w Gdańsku"   71.32.20.00-1   2011-03-23 11:00   2011-04-14 09:00   2012-01-10 10:58  
21/B/UC/2011   Organizacja akcji sprzątania i odśnieżania terenów gminnych Miasta Gdańska przy udziale skazanych   71.70.00.00-5   2011-03-22 09:00   2011-03-30 09:00   2012-01-02 09:08  
17/B/UT/2011   Utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Gdańsku   45.22.32.00-8   2011-03-21 08:00   2011-04-07 09:00   2012-01-02 09:05  
19/B/UZ/2011   Koszenie traw i chwastów na terenie zadrzewionym w strefie ochrony ujęcia wody Czarny Dwór w Gdańsku – Zaspie   77310000-6   2011-03-17 11:45   2011-03-31 09:00   2012-01-02 09:07  
016/B/UM/2011   Remont mostu na Potokiem Strzyża w ciagu ulicy Kochanowskiego w Gdańsku   45.22.11,11-3, 45.23.13.00-8   2011-03-15 13:00   2011-04-04 09:00   2012-01-02 09:19  
15/B/NI/2011   Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa przejścia dla pieszych przez Al. Grunwaldzką przy Teatrze Miniatura w Gdańsku”.   713220001   2011-03-08 11:00   2011-03-21 09:00   2012-01-02 09:05  
012/B/UE/2011   Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Przegalińskiej (na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Wienieckiej) w Gdańsku   45.31.61.10-9, 45.23.22.10-7, 45.31.61.00-6   2011-02-28 10:45   2011-03-18 09:00   2012-01-10 10:58  
10/B/UC/2011   Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni jezdni dróg na terenie Miasta Gdańska – 3 zakresy   90.61.00.00-6   2011-02-23 09:00   2011-03-31 09:00   2012-01-02 08:50  
11/B/UA/2011    Wykonanie aktualizacji Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska będącej w posiadaniu Zamawiającego od 06.05.2011 roku przez okres 36 miesięcy   72320000-9   2011-02-23 09:00   2011-04-01 09:00   2012-01-02 09:01  
14/B/UE/2011   Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Słowackiego z Nowatorów i ze Słoneczną w Gdańsku   45.23.32.94-6   2011-02-21 09:00   2011-03-09 09:00   2012-01-02 09:04  
13/B/UE/2011   Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej z Cedrową w Gdańsku   45.23.32.94-6   2011-02-18 10:00   2011-03-08 09:00   2012-01-02 09:03  
9/B/UT/2011   Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kabla trakcyjnego LETNICA w Gdańsku    45.23.41.21-0; 74.24.00.00-3; 74.23.14.00-1; 45.23.41.26-5   2011-02-10 09:00   2011-02-25 09:00   2012-01-02 08:50  
7/B/UZ/2011   Świadczenie usług związanych z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku w okresie od 1.05.2011r. do 30.04.2015r.    98371111-5   2011-02-09 08:00   2011-03-17 09:00   2012-01-02 08:48  
8/B/NI/2011   Wykonanie projektu oraz przeprowadzenie badań próbnego obciążenia wiaduktu drogowego w ciągu ul. Uczniowskiej w Gdańsku.   74233000-1   2011-02-08 11:00   2011-03-08 09:00   2012-01-02 08:49  
006/B/NI/2011   Rewitalizacja układu drogowego dzielnicy Letnica w Gdańsku.   45.00.00.00-9, 45 100000-8, 45 111000-08, 45 112000-5, 45 316000-6, 45 231000-5, 45 232000-2, 77 310000-6.   2011-02-05 13:00   2011-03-15 09:00   2012-01-02 09:19  
5/B/UZ/2011   Dostawa flag drzewcowych i masztowych oraz trzonków do flag   35.82.10.00-5; 35.82.11.00-6   2011-02-01 10:00   2011-02-09 09:00   2012-01-02 08:47  
4/B/NI/2011   Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie   45.00.00.00-5; 45.11.27.11-2; 45.23.32.53-7; 45.31.61.00-6; 45.42.20.00-1; 45.23.21.21-6   2011-01-28 08:00   2011-03-07 09:00   2012-01-02 08:47  
3/B/UZ/2011   Serwis zestawów zabawowych zamontowanych na placach zabaw w obrębie terenów zieleni miejskiej w Gdańsku   50.87.00.00-4   2011-01-21 12:00   2011-02-01 09:00   2012-01-02 08:46  
135/B/UM/2010   Remont przepustu drogowego przy przejeździe kolejowym w ciągu ul. Łanowej w Gdańsku – Olszynce.   45110000-1, 45221000-2, 45233140-2   2011-01-19 11:00   2011-02-03 09:00   2011-11-08 08:41  
2/B/UT/2011   Przebudowa rozdzielnicy SN 15 kV w stacji prostownikowej Nowy Port.   45317300-5   2011-01-14 13:00   2011-01-31 09:00   2012-01-02 08:46  
137/B/NI/2010   Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych Przebudowa skweru w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętojańska - Szklary w Gdańsku   71.32.20.00-1   2011-01-10 09:00   2011-02-02 09:00   2011-11-08 08:40  
1/B/UT/2011   Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna w Gdańsku   45.23.41.26-5; 45.23.31.42-6; 71.32.00.00-7   2011-01-07 09:00   2011-01-24 09:00   2012-01-02 08:45  
136/B/NI/2010   Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa nawierzchni ul. J. Kochanowskiego i T. Kościuszki w Gdańsku   71.32.20.00-1   2011-01-07 08:00   2011-01-25 09:00   2011-11-08 08:40  
133/B/NI/2010   Rewitalizacja układu drogowego dzielnicy Letnica w Gdańsku   CPV 45.00.00.00-9, 45 10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.31.60.00-6, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 77.31.00.00-6.   2010-12-14 11:00   2011-01-24 09:00   2011-11-08 08:39  
129/B/UZ/2010   Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w parkach,zieleńcach, cmentarzach, obiektach grpbownictwa oraz innych zadrzewieniach Gminy Miasta Gdańska   77300000-3;77310000-6;77340000-5;90511000-2;90512000-9   2010-12-10 08:00   2011-01-18 09:00   2011-11-08 08:39  
128/B/UZ/2010    Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych oraz na innych terenach gminnych miasta Gdańska.   77.30.00.00 -3; 77.31.00.00-6; 77.34.00.00-5; 90.51.10.00-2; 90.51.20.00-9   2010-12-03   2011-01-11 09:00   2011-11-08 08:38  
120/B/NI/2010    Przebudowa ulicy Kaprów i ulicy Asnyka w Gdańsku    45.00.00.00-7; 45.23.00.00-8; 45.23.31.20-6; 45.23.32.20-7   2010-12-03   2010-12-06 09:00   2011-11-08 08:37  
132/B/UU/2010   Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów drogowych rozbiórkowych   60.00.00.00-8; 63.12.00.00-6   2010-12-03   2011-01-11 09:00   2011-11-08 08:37  
123/B/NI/2010   Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie    45.00.00.00-5; 45.11.27.11-2; 45.23.32.53-7; 45.31.61.00-6; 45.42.20.00-1; 45.23.21.21-6   2010-12-01   2011-01-19   2011-11-08 08:36  
131/B/UE/2010    Budowa oświetlenia iluminacyjnego Kościoła p.w. św. Jakuba w Gdańsku   45.31.61.00-6   2010-11-29   2010-12-15   2011-11-08 08:35  
130/B/UE/2010   Obsługa monitoringu w Centrum Dozoru Wizyjnego w tunelu PKS w Gdańsku oraz ochrona osób i mienia w zakresie funkcjonowania wind i schodów ruchomych pod ul. 3 Maja i ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku   79.71.00.00-4   2010-11-29   2010-12-14   2011-11-08 08:34  
127/B/UE/2010    Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii do urządzeń oświetlenia ulic, iluminacji i sygnalizacji świetlnej dla Miasta Gdańska od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.   09.00.00.00-3   2010-11-17   2010-12-13   2011-11-08 08:34  
125/B/NA/2010    Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów komórkowych   64.21.20.00-5;32.25.00.00-0   2010-11-10   2010-12-03 09:00   2011-11-08 08:32  
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni