Nasz profil na Facebook
Dyrekcja i kadra kierownicza

 

1. Dyrekcja

Dyrektor
Mieczysław Kotłowski

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

Z-ca Dyrektora ds. zarządzania
Maciej Radowicz

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

Z-ca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej
Michał Szymański

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdą środę w godz. 9.00-10.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury
Vasileios Prombonas

sekretariat
tel. 58 52 44 606, 58 52 44 607
godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy poniedziałek w godz. 10.00-11.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie)

 

2. Kierownicy, zastępcy kierowników działów, komórki samodzielne.

Główna Księgowa – Monika Głownia

tel. 58 52 44 593

SEKCJA RADCÓW PRAWNYCH

Koordynator sekcji – Anna Leszczyńska 

tel. 58 52 44 594

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-OSOBOWY

Kierownik Działu Administracyjno-Osobowego – Anna Ekstowicz

tel. 58 52 44 601

Z-ca Kierownika Działu – Monika Światowa

tel. 58 52 44 601

DZIAŁ EKONOMICZNY

Kierownik Działu Ekonomicznego - Grażyna Kasprzycka

tel. 58 52 44 551

DZIAŁ KSIĘGOWY

Kierownik Działu Księgowego – Wiesława Bałdowska

tel. 58 52 44 581

Z-ca Kierownika - Anna Tyszewska-Koszela

tel. 58 52 44 589

DZIAŁ WINDYKACJI

Kierownik Działu Windykacji – Aleksandra Koperska

tel. 58 55 89 581

p.o. Z-cy Kierownika – Iwona Szczepaniak

tel. 58 55 89 582

DZIAŁ PLANOWANIA

Kierownik Działu – Jolanta Rolle

tel. 58 55 89 792

DZIAŁ PARKOWANIA

Kierownik Działu Parkowania – Bohdan Sobota

tel. 58 52 44 626

p.o. Z-cy kierownika Działu Parkowania – Jacek Niemiec

tel. 58 52 44 627

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Sławomir Piotrowski 

tel. 58 52 44 625

DZIAŁ EWIDENCJI I ZAJĘĆ PASA DROGOWEGO

Kierownik Działu Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego – Anna Bobrowska

tel. 58 52 44 511

Z-ca Kierownika Działu ds. Przejęć Odbiorów – Jerzy Morawski

tel. 58 52 44 523 

DZIAŁ UZGODNIEŃ

Kierownik Działu Uzgodnień – Aleksandra Rybak-Lemańska

tel. 58 55 89 701

p.o. Z-cy Kierownika Działu - Łukasz Budziński

tel. 58 55 89 702

p.o. Z-cy Kierownika Działu ds. Obsługi Prawnej - Aneta Wachowiak

tel. 58 55 89 703

DZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I AUTOBUSOWEJ

Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej – Paweł Adrian

tel. 58 55 89 721

Z-ca Kierownika Działu – Ryszard Szreiber

tel. 58 55 89 722

DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG

Kierownik Działu Utrzymania Dróg – Stanisław Małachowski

tel. 58 52 44 541

Z-ca Kierownika Działu – Wiesław Szańca

tel. 58 52 44 541

DZIAŁ UTRZYMANIA ZIELENI

Kierownik Działu Utrzymania Zieleni – Ewelina Latoszewska

tel. 58 52 44 561

p.o. Z-cy Kierownika Działu – Joanna Kowalewska

tel. 58 52 44 568

DZIAŁ UTRZYMANIA TUNELU DROGOWEGO

Kierownik Działu Utrzymania Tunelu Drogowego – Michał Adamkiewicz

tel. 58 341 42 83

Z-ca Kierownika Działu Tunelu Drogowego – Rafał Dylewski

 

DZIAŁ OCZYSZCZANIA

p.o. Kierownika Działu Oczyszczania – Anna Ryż-Sękowska

tel. 58 52 44 570

Z-ca kierownika - Jarosław Czyżo

tel. 58 52 44 572

p.o. Z-cy Kierownika ds. umów i rozliczeń – Wioleta Kowalska

tel. 58 52 44 574

DZIAŁ UTRZYMANIA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Kierownik Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich – Barbara Tchórzewska

tel. 58 55 89 671

Z-ca Kierownika Działu – Władysław Elas

tel. 58 55 89 671

DZIAŁ ENERGETYCZNY

Kierownik Działu Energetycznego – Jacek Wojtczak

tel. 58 55 89 741

Zastępca Kierownika Działu Energetycznego ds. Oświetlenia Ulicznego - Bogusław Nadolny

tel. 58 55 89 744

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Energetycznego ds. Sygnalizacji Świetlnej - Radosław Kuhn

tel. 58 55 89 747

DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU

Kierownik Działu Inżynierii Ruchu – Robert Krasowski

tel. 58 55 89 812

Z-ca Kierownika Działu Inżynierii Ruchu – Agata Lewandowska

tel. 58 55 89 813

Audytor Wewnętrzny

Audytor wewnętrzny – Grażyna Kornecka

tel. 58 52 44 629

Komórka ds. BHP, PPOŻ. i OC

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC – Mirosław Utrata

tel. 58 52 44 579

DZIAŁ ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Kierownik Działu - Małgorzata Maroszek

tel. 58 52 44 615

DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

p.o. Kierownika Działu - Dariusz Słodkowski

tel. 58 55 89 521

 

Polecamy:

aleja lipowa

email: info@gzdiz.gda.pl
©2010-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni