Winieta 1
Winieta 1

Ulica Czajkowskiego z jednym kierunkiem jazdy

Na odcinku ul. Czajkowskiego na gdańskim Suchaninie od ul. Otwartej do ul. Kurpińskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zmiana organizacji ruchu w tym rejonie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa dzieci, dla których ul. Czajkowskiego stanowi drogę do szkoły oraz na basen. Zmiany zostaną wprowadzone w czwartek 15 listopada 2018 r. w godzinach popołudniowych.
105
GZDiZ


Ruch na odcinku ul. Czajkowskiego przy Szkole Podstawowej nr 42 poprowadzony zostanie w relacji od zjazdu ze strony ul. Otwartej w kierunku ul. Kurpińskiego. Zmiana dotychczasowej organizacji ruchu zwiększy bezpieczeństwo poruszających się nią pieszych – przede wszystkim uczniów szkoły. O jej wprowadzenie wnioskowała Rada Dzielnicy Suchanino.

W ubiegłym roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wyremontował odcinek ul. Czajkowskiego od budynku szkoły do ul. Kurpińskiego. Został tam również wybudowany chodnik. Na tym fragmencie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Od 15 listopada kierowcy tylko w jednym kierunku będą poruszać się już od zjazdu z ul. Otwartej.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT