Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dzierżawę przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów

IMG_9319

Działając na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu ofert na oddanie w dzierżawę przesłon przeznaczonych do umieszczenia na ladach do sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych, stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 811/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2019 r., informuję, że w konkursie ofert nr PU/7/2019 na oddanie w dzierżawę na okres od 22 lipca 2019 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r. przesłon przeznaczonych do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie punktów handlowych w celu sprzedaży lodów obejmującego:

lokalizację w ciągu ul. Stągiewnej o powierzchni 3 m2

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez GUO&WANG Sp. z o.o.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT