Koła stop. Robisz krok. 14 września 2017 r. Rozpoczynamy VI edycję programu edukacyjnego autochodzik pt. „GOTOWI DO DROGI”

Koła stop. Robisz krok. 14 września 2017 r. Rozpoczynamy VI edycję programu edukacyjnego autochodzik pt. „GOTOWI DO DROGI”

Wraz z początkiem roku szkolnego uruchamiamy w Gdańsku kolejną edycję Programu Edukacyjnego AUTOCHODZIK. Naszym celem jest przygotowanie najmłodszych do samodzielności w ruchu drogowym.  Inauguracja programu odbędzie się 14 września (czwartek)  2017 r. o godz. 10.00 na Dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej.

Program Edukacyjny AUTOCHODZIK trwał będzie cały rok szkolny i objęte zostaną nim dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III, nauczyciele oraz rodzice. Program podzielony został na IV etapy i obejmuje różnego rodzaju wydarzenia, szkolenie i akcje w mediach społecznościowych.

ETAP I  /wrzesień-październik/

Głównym tematem bedzie pieszy, niechroniony uczestniku ruchu drogowego. Poznajemy wszystkie sposoby przemieszczania. Koncentrujemy się na przejściu przez jezdnię,  jako najtrudniejszym i najniebezpieczniejszym momencie poruszania się po drogach.  Najważniejszym punktem jest akcja Edukacyjna KOŁA STOP adresowana do dzieci i ich opiekunów.

ETAP II /listopad-styczeń/

Głównym tematem będzie poruszanie się po drogach w warunkach ograniczonej widoczności. Poznajemy zasady działania światła odbitego, rodowód dzisiejszych odblasków. Najważniejszym punktem jest Akcja Edukacyjna WIDO. Odkrywamy co to jest efekt WIDO – widoczniej bezpieczniej.

ETAP III /styczeń-marzec/

Głównym tematem będzie podróżowanie jako pasażer. Poznamy i wykonamy różne pojazdy  m.in. osobowe, ciężarowe, specjalne. Grupą skorzystamy z komunikacji miejskiej.  Rodzinne Zapinanie pasów będzie motywem przewodnim Akcji Edukacyjnej ZZ ZAWSZE ZAPINA Cała rodzina.

ETAP IV /kwiecień-maj/

Głównym tematem będzie podróżowanie rowerem. Dla dzieci jest to okres pierwszych doświadczeń związanych z samodzielnością drogową. Poznamy jak wygląda rower, Nowyco jest ważne w podróżowaniu. Ochrona głowy i rozważne poruszanie się po drogach  będzie jednym z głównych tematów  Akcji Edukacyjnej JADĘ Z GŁOWĄ.

FINAŁ /czerwiec/

Podczas inauguracji programu opiekunom zespołów zostaną przekazane komplety materiałów edukacyjnych. Materiały edukacyjne są dostępne także na stronie internetowej www.gotowi.autochodzik.pl


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP